Provinciale Staten stemmen in met begroting 2020

(12 november 2019)

Provinciale Staten (PS) hebben bij de algemene beschouwingen de begroting 2020 van de provincie goedgekeurd.

Met deze begroting trekt Noord-Holland in 2020 ruim € 560 miljoen uit voor onder meer energietransitie, woningbouw en bereikbaarheid. Tijdens de bespreking van de begroting debatteerden Provinciale Staten over uiteenlopende onderwerpen, zoals energie, landbouw en het vergroten van de bekendheid van Noord-Holland bij inwoners.

Moties

Verschillende partijen dienden moties in, die niet allemaal de eindstreep haalden. Een motie die wel een meerderheid van PS kreeg was een voorstel van GroenLinks en D66 over het verlagen van de maximum snelheid. De provincie gaat de effecten van zo’n verlaging voor de omgeving en veiligheid op provinciale wegen onderzoeken. Ook een voorstel van FvD, om bekendheid met het provinciaal referendum bij inwoners van Noord-Holland te vergroten, kreeg steun van Provinciale Staten.

Uitgaven

De uitgaven van de provincie per programma zien er voor aankomend jaar als volgt uit:

Inforgraphic van de begroting 2020 van de provincie Noord-Holland

De bedragen zijn x 1000