Provincie verkoopt Landje van Geijsel

(12 november 2019)

Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.

Weidevogel

Het beheer van de gronden wordt door de kopers gezamenlijk opgepakt. Gedeputeerde Esther Rommel: “Wij staan positief tegenover deze verkoop. De combinatie van de persoon die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van een natuurbeherende organisatie garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.”

Het Landje van Geijsel is sinds 2013 in bezit van de provincie Noord-Holland. Het landje is sinds de verkoop verpacht en in bruikleen gegeven aan de heer Geijsel. De heer Geijsel heeft het 19 jaar beheerd als plas-, dras- en weidevogelgebied.