Smart Farming NHN voor gezonde toekomst van agribusiness

(06 november 2019)

Smart Farming NHN stimuleert hightech- en datatoepassingen in de agrarische sector in de regio Noord-Holland Noord.

Partners uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek hebben een deal gesloten die moet leiden tot grotere resultaten en het versnellen van nieuwe initiatieven. Hierdoor kan de regio zich nog sterker als voorloper ontwikkelen bij waardevolle, slimme toepassingen van smartfarming.

Drones

Het eerste project dat van start gaat in Smart Farming NHN is het Match2020 AgriProject Drones en Data dat GreenPort NHN uitvoert voor De Kop Werkt! Kennisontwikkeling en kennisdeling staat hierbij centraal.

Er worden onder meer koppelingen gemaakt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheid tot bijdragen aan aanschaf voor drones in agrarisch onderwijs zodat de medewerker van de toekomst met de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkt komt. Ook kan bijvoorbeeld gekozen worden voor uitbreiding van onderzoek met drones in de kas naar openlucht teelt en ziektedetectie.

Uitvoeringsprogramma

Partners stellen een uitvoeringsagenda op die onderdeel wordt van de meerjarenagenda van GreenPort NHN. Zo is Smart Farming NHN ook organisatorisch stevig verankerd. Samen met de ondertekenaars en eventuele toekomstige partners worden bijeenkomsten en masterclasses georganiseerd en innovatieprojecten uitgevoerd die in het teken staan van Smart Farming.

Smart Farming NHN is mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland.

Meer informatie over de deal staat op de website van Smart Farming NHN.

De partners van Smart Farming NHN zijn: Provincie Noord-Holland, De Kop Werkt!, Match 2020, LTO Noord, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Rabobank, Data Science Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Hogeschool Inholland, Clusius College, Loonbedrijf Sturm-Jacobs, Proeftuin Zwaagdijk, Vollegrondsgroente.net, NLG Holland, Wageningen University & Research, Amsterdam Green Campus, Aeres Hogeschool en GreenPort Noord-Holland Noord.