Verkenning nieuwe busroutes, busstation en tram in Haarlem

(07 november 2019)

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen onderzoeken of er een nieuw busstation aan de Europaweg/Schipholweg in Schalkwijk kan komen. Ook worden de mogelijkheden van een tram of lightrail en een herinrichting van de N200 onderzocht.

Stationsgebied Haarlem

Het college van Haarlem en Gedeputeerde Staten van de provincie hebben besloten dat dit de belangrijkste uitgangspunten zijn voor het verder uitwerken van de toekomstvisie voor het stationsgebied.

Onderzoek verkeersknelpunten

Het verkeersbureau GoudappelCoffeng deed onderzoek naar de verkeersknelpunten in het stationsgebied van Haarlem. Daaruit bleek dat tot 2040 het aantal fietsers, bus- en treinreizigers blijft groeien tot wel 50%. Uitgangspunt van de provincie en de gemeente bij deze groei is het station en de binnenstad niet verder te belasten. Het aantal reizigers moet ook worden opgevangen in andere delen van Haarlem. Dit betekent dat er wellicht nieuwe busroutes voor de Haarlemse buslijnen gevonden moeten worden. Dit draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de ontwikkelzones.
 
Uiteindelijk willen de provincie en de gemeente zorgen voor een aantrekkelijk stationsgebied, een goede bereikbaarheid van het station en voldoende doorstroming van het verkeer. Dit is noodzakelijk om het gebruik van het ov en de fiets te kunnen stimuleren. Van belang is in ieder geval dat snel het aantal fietsenstallingen in het stationsgebied wordt uitgebreid.

Wanneer de gemeenteraad instemt met deze koers, gaan de provincie en gemeente verder in gesprek met de Haarlemmers over de gevolgen voor de toekomstige inrichting van het stationsgebied. 

10.000 nieuwe woningen

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. De gemeente en provincie stellen daarom samen een integrale Toekomstvisie 2020-2040 Stationsgebied op.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haarlem.