Voortvarend verder met aanpak stikstofproblematiek

(13 november 2019)

Het kabinet heeft vandaag een pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen.

Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen.

Met nog meer energie doorpakken

Gedeputeerde Esther Rommel: “Goed dat het Rijk nu deze knoop heeft doorgehakt. Deze maatregelen geven de nodige lucht. Zo kunnen we met nog meer energie doorpakken, de bouw vlot trekken, de boeren perspectief bieden en de natuur verbeteren. Noord-Holland is al begonnen met deze drieslag. De eerste vergunningen zijn al afgeven en met alle sectoren, ook de boeren, zijn we continu in gesprek. Daarom is het goed dat ook het kabinet inzet op een gebiedsgerichte aanpak, waar de provincies aan het roer staan. Zo kunnen we voortvarend aan de slag. Als provincie zitten we ook nog met het Rijk om de tafel over de ‘beleidsregel intern en extern salderen’. En natuurlijk komt dat eveneens aan de orde in onze gesprekken met vertegenwoordigers van alle sectoren in Noord-Holland. Begin december wordt daarover meer bekend. Daarnaast werken wij het gebiedsgerichte proces voor de 12 stikstofgevoelige N2000 gebieden in Noord-Holland uit. Begin december organiseren we een startbijeenkomst met alle sectoren over de herstel- en bronmaatregelen die we in die gebieden willen nemen.”

Natuur

 


 

Uitgelicht