Woekerende cabomba uit havens Vechtplassengebied

(22 november 2019)

Provincie Noord-Hollend verwijdert samen met Waternet en VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken) de woekerende waterplant cabomba uit de havens in de Oostelijke Vechtplassen.

De waterplant, die van nature niet in het Vechtplassengebied voorkomt, verspreidt zich in rap tempo. Dit belemmert de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Met een gezamenlijke najaarsactie wordt de cabomba in het Moleneind en de Bruggevaart verwijderd

Met deze gezamenlijke najaarsactie wordt de cabomba in een groot deel van het Moleneind en de Bruggevaart (Kortenhoef) verwijderd. De werkzaamheden duren tot eind november. Komende zomer worden de overige jachthavens ‘cabombavrij’ gemaakt. Om nieuwe ‘haarden’ zo snel mogelijk aan te pakken, zijn er ook afspraken gemaakt over de nazorg en het tegengaan van verspreiding in het gebied.

Gebiedsaanpak

De aanpak van woekerende exoten als cabomba en de Amerikaanse rivierkreeft is onderdeel het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel van dat akkoord is het ontwikkelen van een aantrekkelijk plassengebied waar mensen graag wonen en recreëren. Om deze kwaliteitsslag mogelijk te maken, werken en financieren ruim 20 partners een groot aantal projecten in het gebied.