Aanleg vrijliggende busbaan Schiphol stap dichterbij

(31 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een vrijliggende busbaan over Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan loopt over de Fokkerweg van Schiphol Oost via de Oude Meer naar Schiphol-Rijk.

Adnan Tekin en Marja Ruigrok

De baan zorgt voor meer en betrouwbaar busvervoer in en rondom Schiphol. Met de ondertekening wordt de aanbesteding en aanleg van het project overgedragen aan de provincie.

Laatste schakel

HOV Schiphol-Oost-Oude Meer-Rijk (HOV SOOMR) is onderdeel van het grotere HOV-programma van de HOV Schiphol-Ring, net als de projecten HOV Schiphol-Oost en de knooppunten Schiphol-Noord en Schiphol-Zuid. Voorafgaand aan de ondertekening namen gedeputeerde Adnan Tekin (Mobiliteit) en wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer en bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam een kijkje in het gebied. Per elektrische Connexxionbus bezochten zij de andere busbaanprojecten aan de oostkant van Schiphol. Op het knooppunt Schiphol Noord kreeg de delegatie een korte uitleg over de gedachte achter de het HOV-netwerk rond Schiphol. Daarna keken ze bij het project Schiphol-Oost. Na een korte stop met uitleg ging het verder naar het huidige project HOV SOOMR (de nu aan te leggen busbaan op Schiphol-Rijk). Tot slot werd kort gestopt op de locatie van het aan te leggen knooppunt Schiphol-Zuid.

HOV SOOMR

Met de aanleg van de busbaan over de Fokkerweg wordt de vrijliggende busbaaninfrastructuur rondom Schiphol compleet. Naast de aanleg van de busbaan, worden diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals nieuwe voet- en fietspaden, goede looproutes van en naar de nieuwe HOV-haltes, extra verlichting en fietsenstallingen bij de haltes. In de spits maken 4 buslijnen gebruik van de busbaan, waaronder elektrische bussen van het Schipholnet. In totaal rijden 34 bussen per uur over de busbaan. Hiermee kunnen reizigers in de spits snel van en naar de knooppunten Schiphol-Noord, -Zuid en -Plaza reizen.

De aanleg van de nieuwe busbaan Schiphol-Oost-Oude Meer–Rijk is gepland in 2022. De eerste bussen rijden in 2023 over de busbaan.