Dassenburcht in Monnikenberg

(29 oktober 2019)

Begin vorige week liet de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve weten dat er in Monnikenberg waar onlangs bomen zijn gekapt, een dassenburcht zit.

Op verzoek van de vereniging heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de burcht op donderdag 24 oktober geïnspecteerd. Hoewel het onderkomen onbewoond lijkt, kan de omgevingsdienst actief gebruik niet met zekerheid uitsluiten.

Vrijdag 25 oktober 2019 is de provincie met ecologen van BAM en van Movares opnieuw het veld ingegaan. Ook zij waren niet 100% zeker dat recentelijk nog gebruik is gemaakt van de burcht. De ecologen is gevraagd deze week een plan van aanpak aan te leveren zodat de provincie maatregelen kan treffen.

In de aanloop naar kapwerkzaamheden is het bosgebied grondig onderzocht en zijn verblijfplaatsen van beschermde dieren zoveel mogelijk verplaatst naar veilig gebied. Dat neemt niet weg dat een ecoloog alle bomen kort voor de kap opnieuw inspecteert om zeker te zijn dat de dieren in de tussenliggende periode niet zijn teruggekeerd. Vermoedelijk is deze dassenburcht tijdens de laatste inspectieronde over het hoofd gezien. Mogelijk lag de burcht verscholen onder groen en struiken of lag de focus op het inspecteren van boomtoppen met het oog op vogels of nesten. Omgevingsmanager Bas Groenendijk: “In afwachting van het rapport plaatsen we vast een hek om de burcht met enkel 1 uitgang. Mocht er een das aanwezig zijn, dan brengen we die in veiligheid.”