Participatiebijeenkomst over plannen HOV station Beverwijk

(25 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst op woensdag 13 november.

Samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk gaat de provincie Noord-Holland twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-/fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse aanleggen. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd. 
Er wordt nu hard gewerkt aan de volledige inrichting van de nieuwe onderdoorgang en de aansluiting op de fietspaden. We gaan hierover graag met u in gesprek op woensdag 13 november tijdens de participatiebijeenkomst. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen bij het verder uitwerken van het voorontwerp. Op dit ontwerp kunt u reageren tijdens de officiële inspraakprocedure.   

Uitnodiging participatiebijeenkomst

Tijdens de participatiebijeenkomst wordt in groepjes gepraat over twee thema’s: sociale veiligheid van de onderdoorgang én de inrichting van de fietsstraat. Er kan worden meegedacht over de sociale veiligheid én de inrichting van de omgeving (noordzijde en zuidzijde) van de onderdoorgang, bijvoorbeeld over de ligging van de fietspaden, de inrichting van het groen en wensen ten aanzien van de verbinding tussen Velsen-Noord en Beverwijk. Daarnaast kan er ook worden meegedacht over de route van het toekomstige fietsverkeer in Velsen-Noord. De gemeenten Velsen en Beverwijk organiseren na deze participatiebijeenkomst nog meer momenten waarop u over het toekomstige fietsverkeer in Velsen-Noord kunt meedenken. 

Datum: woensdag 13 november 2019 
Waar: FC Velsenoord, Sportpark Rooswijk, Rooswijkerlaan 2, 1951 HH Velsen-Noord

Programma:    

19.00 – 19.30 uur     inloop
19.30 – 19.40 uur    welkom en uitleg
19.45 - 20.25 uur     tafelsessie 1
20.30 – 21.10 uur     tafelsessie 2

Meer informatie

Voor vragen over de plannen en/of de participatiebijeenkomst kunt u bellen naar het Servicepunt provincie Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of kijk op www.noord-holland.nl/hovstationbeverwijk


 

Uitgelicht