Provincie Noord-Holland en PWN ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

(16 oktober 2019)

Maandag 14 oktober hebben Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en Joke Cuperus, directeur drinkwaterbedrijf PWN, een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) ondertekend. De weg nadert het eind van haar levensduur. De provincie en PWN gaan intensief samenwerken binnen dit project. De bestaande drinkwater-transportleiding wordt verlegd en komt grotendeels in de nieuwe berm van de nieuwe weg.

Overlast voorkomen door samenwerking

Het doel van beide partijen is het project goed en efficiënt uit te voeren waardoor de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Daarom is besloten om samen te werken en gezamenlijk aan te besteden. Joke Cuperus: “Ik verwacht veel van deze samenwerking. Uiteindelijk realiseren we door efficiënt samen te werken de laagste maatschappelijke kosten. Samen zijn we slimmer!” De provincie vult aan: “Een samenwerking als deze begint met vertrouwen. Tussen de provincie en PWN én de partners met wie we samenwerken. Samen zorgen we ervoor dat de inwoners ’s avonds weer veilig thuis komen en altijd kunnen beschikken over drinkwater, een primaire levensbehoefte,” aldus Lindy Molenkamp.

Realiseren verkeersveiligheid en doorstroming door goede afstemming

De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange, vrij smalle, weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. Er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereiding van een trajectbenadering. Dat is een aanpak waarin niet alleen verbetering van de verkeersveiligheid en het garanderen van de doorstroming centraal staan, maar ook een goede afstemming en het voorkomen van versnippering van werkzaamheden. Dit op, maar ook langs de A.C. de Graafweg.