Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

(16 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.

De fabrieken van Hasco/Tata Steel

De grafietregens bij Harsco/Tata in 2018 en 2019 hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Het RIVM heeft die vragen verzameld. Een deel van de vragen zijn in juli 2019 op basis van bestaande kennis door het RIVM beantwoord en gepubliceerd.

In juli 2019 heeft het RIVM op basis van de nog openstaande vragen opties in kaart gebracht voor mogelijk verder onderzoek. Deze zijn in een aantal consultatierondes besproken met bewonersorganisaties, de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de GGD Kennemerland, de omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geven nu alvast opdracht  aan het RIVM voor een aantal zaken waar snel mee gestart kan worden. Het gaat dan om een analyse van inhaleerbare stoffen op basis van data uit het luchtmeetnet, een inventarisatie van acute klachten en een analyse van de klachtenregistratie van regionale huisartsen. Over de andere opties voor mogelijk vervolgonderzoek wordt later een besluit genomen.

Het volledige overzicht van de omgevingsvragen en het eerdere advies van het RIVM staan op de website van het RIVM.