Stand van zaken bomen in projectgebied HOVASZ

(25 oktober 2019)

Begin 2020 start de aannemer met de eerste zichtbare werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid. Voor de herinrichting heeft gemeente Aalsmeer een groenplan opgesteld met ruim 175 nieuwe bomen. Maar voor de aanleg van de weg moeten er helaas ook bomen gekapt worden in Aalsmeer en Haarlemmermeer.

De te verwijderen bomen staan op plaatsen waar straks bijvoorbeeld nieuwe wegdek, een rotonde of fietspad komt of die door de (graaf)werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan. Om deze kap mogelijk te maken hebben gemeente Aalsmeer en Haarlemmermeer vergunningen voor de kap van de bomen verleend.

Kapvergunningen nodig

In gemeente Aalsmeer is een kapvergunning verplicht voor het kappen van een waardevolle boom. Dit zijn bomen die door de gemeente Aalsmeer zijn vastgelegd als waardevol. Gemeente Haarlemmermeer maakt dit onderscheid niet. Voor het kappen van elke boom binnen deze gemeente is een vergunning verplicht.

Bomen Aalsmeer: 2 kapvergunningen

Afgelopen zomer heeft Dura Vermeer bij gemeente Aalsmeer een vergunning aangevraagd om 31 waardevolle bomen te mogen kappen. Deze aanvraag heeft de gemeente samen met Dura Vermeer goed bekeken en samen hebben zij geconcludeerd dat een aantal bomen waarschijnlijk behouden kan blijven. Daarom is de vergunning voor de 31 bomen ingetrokken en heeft Dura Vermeer twee nieuwe vergunningen aangevraagd voor in totaal 29 bomen. 

17 bomen kappen, 12 sturen op behoud

De eerste vergunning geldt voor 17 bomen die gekapt moeten worden, omdat deze bomen op een plek staan waar straks bijvoorbeeld nieuw wegdek, een rotonde of fietspad komt te liggen. De tweede vergunning geldt voor 12 bomen. Deze tweede vergunning verleent de gemeente onder de voorwaarde dat deze bomen alleen gekapt mogen worden als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als boomwortels door (graaf)werkzaamheden of het verleggen van kabels en leidingen te beschadigd raken om veilig te blijven staan.

Overzicht kapvergunningen bomen Aalsmeer
Overzicht kapvergunningen Aalsmeer. Klik op de afbeelding voor grote versie (PDF). 

Bomen Haarlemmermeer

De bomen waarvoor de gemeente Haarlemmermeer een kapvergunning heeft verleend staan bij het kruispunt van de Kruisweg (N196) en de Fokkerweg, langs de Fokkerweg zelf en langs de Kruisweg (N196) tot aan de Aalsmeerderbrug. Dit zijn in totaal 70 bomen die op een plek staan waar nieuw wegdek (asfalt) komt, waar een rotonde en fietsonderdoorgang (bij de Aalsmeerderbrug) wordt aangelegd of die door de (graaf)werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan.

Herplanten bomen Aalsmeer

Voor de gekapte bomen in Aalsmeer komen zo’n 175 nieuwe bomen terug in het gebied en komen er heesters tussen de bomen. De gemeente Aalsmeer heeft een groenplan voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden de nieuwe bomen geplant in het projectgebied.

Herplanten bomen Haarlemmermeer

Voor de gemeente Haarlemmermeer wordt ook een groenplan opgesteld waarin de plaats en boomdiameter van de nieuwe bomen is vastgelegd. Ook deze bomen worden in overleg met de gemeente pas gepland als de nieuwe verkeerssituatie in 2021 gereed is.

Procedure bomenkap

De gemeente Aalsmeer heeft de 2 vergunningen verleend en gepubliceerd op 24 oktober 2019 in De Nieuwe Meerbode, bij de gemeentelijke bekendmakingen. Deze vergunningen liggen vanaf 25 oktober 2019 6 weken ter inzage op het gemeentehuis te Aalsmeer. De verleende vergunning van gemeente Haarlemmermeer ligt sinds 15 oktober 6 weken ter inzage. Dit besluit is in te zien op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, onder bekendmakingen. Voor meer informatie over de vergunningprocedure en de kap van bomen kunnen geïnteresseerden terecht bij gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer.

Start bomenkap

Als de vergunningen definitief zijn verleend, start de bomenkap begin 2020 vóór de start van het broedseizoen. Over de daadwerkelijke kapwerkzaamheden begin 2020 wordt tijdig gecommuniceerd.

Uitgelicht