Tijdelijk fietspad langs N522

(24 oktober 2019)

Nu de start van de bouw van de brug over de Amstel (N522) is uitgesteld, treft de provincie Noord-Holland voorbereidingen om een tijdelijk fietspad langs de N522 aan te leggen. Naar verwachting is het tijdelijk fietspad langs de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan in januari 2020 klaar voor gebruik.

Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, is het fietspad langs de N522 in mei en juni 2019 verwijderd. Daarna startte de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Deze voorbelasting moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken, zodat het nieuw aan te leggen wegdek en nieuwe fietspaden niet verzakken. Uitgaande van de start van de bouw van de brug in september 2019, zou het nieuwe, definitieve fietspad langs de N522 medio 2020 geopend worden.

Omleiding door dorp

Sinds het fietspad langs de N522 is verwijderd, volgen (brom)fietsers een omleiding door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel. In de volledige omleiding moeten fietsers 4 keer de N522 bij verkeerslichten oversteken. Dat zorgt niet alleen voor extra reistijd, maar er is ook meer verkeer in het dorp. 

Fietsomleiding bij Burgemeesters Stramanweg (N522)

Tijdelijk fietspad

Nu de start van de bouw met ten minste een half jaar is uitgesteld, wil de provincie fietsers en inwoners tegemoet komen door een tijdelijk fietspad aan te leggen op de plaats van het verwijderde fietspad. Ook de verkeerslichten bij de kruising Amstelslag worden verwijderd, omdat hier geen verplichte oversteek van (brom-)fietsers meer nodig is als de oude situatie is hersteld.

Begin 2020 gereed

Toen bekend werd dat de bouw van de brug werd uitgesteld, is de provincie gestart met het uitwerken van de plannen voor een tijdelijk fietspad. Als de uitgewerkte plannen zijn goedgekeurd, volgt de uitvraag naar de aannemer. Na opdrachtverlening kan de aannemer de aanleg van het fietspad inplannen. Naar verwachting is het tijdelijke fietspad begin 2020 gereed en is de tijdelijke verkeersinstallatie bij het kruispunt van de Oranjebaan (N522) met Amstelslag weggehaald. 

In onderhandeling

Om te kunnen starten met de bouw van de brug heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. De gesprekken over aankoop van deze gronden met de eigenaren lopen, maar hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Als de grond beschikbaar komt, dan wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. De aanleg van deze verbindingsweg zal tenminste 6 maanden in beslag nemen. Daarna start de bouw van de brug.