Vrijetijdssector in de Kop werkt aan arbeidsmarkt

(16 oktober 2019)

Werkgevers in de vrijetijdssector in de Kop van Noord-Holland gaan de krapte op de arbeidsmarkt te lijf, door samen te werken en met onderwijs de kwaliteit van personeel te verhogen.

2 jonge dames achter een laptop

Volgens wethouder Theo Meskers, bestuurlijk trekker van Match 2020, is de toeristische sector 1 van de pijlers onder de economische groei van de Noordkop. “Mits het ons lukt om de arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar te laten aansluiten. Als samenwerkende gemeenten nemen we daarin het initiatief, uiteraard samen met de werkgevers. Daarnaast investeren we in de toeristische marketing. Het aantal bezoekers aan ons gebied stijgt, zodat de carrièrekansen in de sector verder toenemen. Daar spelen we op in.”

Barista

Op 14 oktober hebben werkgevers tijdens een bijeenkomst pitches gekregen over verschillende initiatieven die door Match 2020 zijn genomen. Medewerkers van leisurebedrijven kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor cursussen, zoals wijn- en bierkennis of barista. Ook zijn er opties geboden voor leerwerktrajecten tot schoonmaker en servicemedewerker. Studenten van deze opleidingen kunnen aan de slag bij een van de vele werkgevers in de regio die zich hiervoor hebben opgegeven.

Texel Academy

Daarnaast is er verteld over het unieke leren, werken en wonenconcept van de Texel Academy. Werkgevers werken daarin samen, met als resultaat een 2e jaar voor de koksopleiding en in februari de start van de opleiding gastvrijheid. Het ROC Kop van Noord-Holland is betrokken als onderwijsinstelling. De Texel Academy deelt graag de uitkomsten, zodat het concept ook in andere gemeenten kan worden opgezet. Ook kunnen werkgevers zich profileren via het nieuwe platform Op Kop, waaraan een grote promotiecampagne is gekoppeld.

Actieplan

Voor de sector is een actieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat het personeelstekort wordt verminderd en het onderwijsaanbod beter aansluit op de arbeidsmarkt.

De Kop Werkt!

Match 2020 valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.