September 2019

 • Beste 13 teams gekozen voor GO!-NH Accelerator Circulaire Economie

  (27 september 2019)

  In een spannende finale zijn uit 26 initiatieven de beste 13 teams gekozen die deel mogen nemen aan de GO!-NH Accelerator Circulaire Economie.

 • Bomenkap Hilversum start 7 oktober

  (27 september 2019)

  Om ruimte te maken voor de aanleg van een vrije busbaan door Hilversum en de bouw van de natuurbrug in Anna’s Hoeve, start de provincie Noord-Holland maandag 7 oktober met het kappen van bomen.

 • Fietsroutes Gooi en Vechtstreek worden uitgebreid

  (27 september 2019)

  Het fietsnetwerk in de Gooi en Vechtstreek wordt verbeterd. Belangrijke fietsroutes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden, worden uitgebreid. Hierdoor wordt fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig.

 • Werkzaamheden N505 Enkhuizen - Hoogkarspel uitgesteld

  (27 september 2019)

  De werkzaamheden van maandag 30 september tot en met donderdag 3 oktober aan de Drechterlandseweg (N505) tussen de kruispunten Esdoornlaan en Veilingweg gaan niet door.

 • Opruimactie ‘Clean up the lake’

  (26 september 2019)

  Sigarettenpeuken, snoepwikkels en plastic flesjes in en rondom de Loosdrechtse plassen. Een doorn in het oog toch? Help daarom zaterdag 28 september mee tijdens de eerste editie van ‘Clean up the lake’ in dit mooie plassengebied.

 • Herstelwerkzaamheden oever Bloklaan (N403) vanaf 30 september

  (26 september 2019)

  De oeverconstructie aan de noordzijde van de Bloklaan (N403) in de gemeente Wijdemeren is tussen hectometerpaal 2.4 en 2.5 aan het wegspoelen. Daarom start aannemer VolkerInfra maandag 30 september met het herstellen van de oever.

 • Minder leegstand kantoren en veel meer banen

  (26 september 2019)

  De leegstand van kantoren in Noord-Holland is in 2018 gedaald van 12,7% naar 11,9%. Ook zijn er meer bedrijfskavels in gebruik genomen en is de werkgelegenheid flink toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019 die de provincie Noord-Holland heeft gepubliceerd.

 • Sylvia Bronmans directeur Concernzaken provincie Noord-Holland

  (26 september 2019)

  Sylvia Bronmans wordt met ingang van 1 oktober 2019 directeur Concernzaken a.i. bij de provincie Noord-Holland.

 • Aanbestedingsprocedure N243 later dan gepland

  (25 september 2019)

  Vanwege de ingediende beroepen tegen aanpassingen van de bestemmingsplannen in Alkmaar en Beemster wordt de aanbestedingsperiode (het selecteren van een aannemer) voor de werkzaamheden aan de N243 later gestart dan gepland.

 • Sybilla Dekker voorgedragen als voorzitter van Ribbius Peletier Penning

  (25 september 2019)

  De voorzitter van het presidium, commissaris van de Koning Arthur van Dijk, draagt Sybilla Dekker voor als voorzitter van de jury van de Ribbius Peletier Penning.

 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk (Wormerveer) en Markenbinnen (Starnmeer)

  (25 september 2019)

  De provincie Noord-Holland vernieuwt de aansluiting Provincialeweg (N246) met de Starnmeerdijk. Door de werkzaamheden is de N246 vanaf vrijdag 27 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 30 september 5.00 uur afgesloten.

 • Jeroen Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester Den Helder

  (24 september 2019)

  In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Helder heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 30 september 2019 de heer J. (Jeroen) J. Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester.

 • Bijzonder initiatief biodiversiteit: Bloemenzaadmengsel N508 Oterleek

  (24 september 2019)

  Het behoud en stimuleren van biodiversiteit staat bij de provincie Noord-Holland en haar gebiedsaannemer BAM-Engie-Krinkels hoog op de agenda. De verschillende soorten flora en fauna houden namelijk de natuur in balans: een belangrijke voorwaarde voor een duurzame wereld, nu en straks.

 • Informatieavond over het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) op 16 oktober 2019

  (24 september 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode gewerkt aan de verdere voorbereidingen voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Het Verlaat, en organiseert hierover op 16 oktober 2019 een informatieavond.

 • Inloopavond werkzaamheden Naarderweg en Bussumergrindweg (N524)

  (24 september 2019)

  De Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) is aan groot onderhoud toe. Om omwonenden en belangstellenden te informeren organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond op woensdag 2 oktober.

 • PS en GS helpen met opruimen

  (21 september 2019)

  Statenleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland ruimen vandaag zwerfvuil op het strand van Schoorl op. Zij doen mee met de wereldwijde campagne World Clean Up Day die jaarlijks in ruim 160 landen wordt georganiseerd.

 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: zwanenhalsband 18e eeuw

  (20 september 2019)

  In de nieuwe Vondst van de Maand-vitrine in Huis van Hilde ligt vanaf 18 september een bijzondere zwanenhalsband van messing, gevonden in de slotgracht van Kasteel Egmond in 1934.

 • Provincie investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit

  (19 september 2019)

  Om de biodiversiteit in Noord-Holland te verbeteren investeert de provincie de komende jaren ruim € 230 miljoen in natuur. Dat staat in het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024. Ook komt er ruim € 44 miljoen beschikbaar voor natuurbeheer, uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en agrarisch natuurbeheer.

 • Provincie valt in de prijzen op WOW-dag 2019

  (19 september 2019)

  Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam) heeft op de landelijke WOW-dag 2019 de juryprijs ontvangen. De publieksprijs ging naar de zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel. De provincie Noord-Holland werkt bij beide projecten samen met andere partijen.

 • Oudste weidevogelreservaat van Nederland heropend

  (19 september 2019)

  Rijk aan vogels, rijk aan planten en rijk aan insecten. Het natuurgebied Waalenburg kan weer het bruisende natuurgebied worden dat het ooit was, nu de werkzaamheden om de natuur te versterken klaar zijn. Op woensdag 18 september 2019 hebben gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en landschap) en Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, het natuurgebied feestelijk geopend.

 • Werkzaamheden HOV in ’t Gooi lopen geen vertraging op

  (18 september 2019)

  De aanleg van de busbaan tussen Huizen en Hilversum heeft geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Van vertraging door het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dan ook geen sprake.

 • Plannen voor proefgebieden Natuurnetwerk Nederland

  (17 september 2019)

  In 3 proefgebieden wordt de komende jaren geëxperimenteerd met diverse oplossingen om het Natuurnetwerk Nederland af te maken, waaronder een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer.

 • Strooiwagens provincie gereed voor winterseizoen

  (17 september 2019)

  De winter lijkt nog ver weg, maar de strooiwagens van de provincie Noord-Holland zijn er klaar voor. Tijdens de jaarlijkse schouw in Middenbeemster hebben chauffeurs de wagens gecheckt en getest.

 • Noord-Holland in 2020 strategisch partner Prinsjesfestival

  (17 september 2019)

  Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, heeft vanmiddag het strategisch partnership van Prinsjesfestival overgedragen gekregen uit handen van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit.

 • Stille freesmachines bij werkzaamheden N509

  (17 september 2019)

  De provincie Noord-Holland is op 9 september 2019 gestart met werkzaamheden aan de N509. De onderhoudsaannemer is begonnen met het frezen van het wegdek. De werkzaamheden worden met een nieuw type freesmachine uitgevoerd.

 • Hoe deed jouw gemeente het in 2018?

  (17 september 2019)

  De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 geeft inzicht in de beoordelingen per gemeente.

 • Provincialeweg (N246) tussen Prinses Amaliabrug en Fort Markenbinnen afgesloten

  (17 september 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt aan de Provincialeweg (N246) tussen de Prinses Amaliabrug (Westknollendam) en de afslag naar Fort Markenbinnen. De werkzaamheden zijn van maandag 23 september tot en met zaterdag 27 september en van maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober 2019 van 20.00 tot 5.00 uur. De N246 is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.

 • Werkzaamheden N505 Enkhuizen - Hoogkarspel vanaf 23 september 2019

  (17 september 2019)

  De provincie Noord-Holland start op maandag 23 september 2019 met de werkzaamheden aan de Drechterlandseweg (N505) tussen Enkhuizen en Hoogkarspel. De aanpassingen aan de weg zijn nodig om de verkeersveiligheid op de N505 te vergroten.

 • Provincie geeft regionale cultuur steuntje in de rug

  (13 september 2019)

  De provincie Noord-Holland zet zich in voor een toegankelijk cultureel aanbod met voldoende diversiteit. Om dat te bereiken is het van belang dat gemeenten en culturele instellingen samenwerken. De provincie stimuleert die samenwerking met een subsidieregeling.

 • Prinses Amaliabrug feestelijk geopend

  (12 september 2019)

  De Prinses Amaliabrug in de N246 bij Westknollendam is feestelijk geopend door Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, en Jan Jorna, directeur van Dura Vermeer Infra Noord West. De brug is een mijlpaal in het groot onderhoud van de N246-N244, dat eind 2020 gereed is. Dankzij de werkzaamheden verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming op het traject.

 • Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort

  (12 september 2019)

  Het spoor naar Zandvoort wordt geschikt gemaakt voor maximaal 10 treinen per uur. Hiermee wordt de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd, een van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Van de totale kosten van € 7 miljoen neemt de provincie Noord-Holland € 1,45 miljoen voor haar rekening.

 • Ploos van Amstel schenkt schilderij aan provincie

  (12 september 2019)

  Jaap Ploos van Amstel schenkt de provincie Noord-Holland het schilderij ‘Laokoön en het Vlooienveld’. De 92-jarige schilder heeft het kunstwerk aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk overhandigd in het provinciehuis in Haarlem.

 • Provincie onderzoekt veiligheid platte daken en illegaal gebruik agrarische gebouwen

  (12 september 2019)

  De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend start dit jaar een onderzoek naar de constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 staat hoe dit toezicht verloopt.

 • Schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg op kamerbreed tapijt

  (11 september 2019)

  Op maandag 9 september 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats over de toekomstige inrichting van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Voor een optimale beleving werd het schetsontwerp op een vloerkleed geprint van 4 x 4 meter. Zo’n 70 belangstellenden spraken over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

 • Voorlopig geen aansluiting A9 bij Heiloo vanwege stikstofuitspraak

  (11 september 2019)

  De Raad van State heeft op 11 september jl. de bestemmingsplannen vernietigd waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om dit project mogelijk te maken. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.

 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden

  (11 september 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat het asfalt vervangen van de N244. Het betreft het stuk tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) in Alkmaar en de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer.

 • Inloopbijeenkomst plannen Cruquiusbrug (N201)

  (11 september 2019)

  De provincie Noord-Holland houdt op woensdag 25 september 2019 een inloopavond over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug (N201). Omwonenden, (water)weggebruikers, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich tussen 18.00 tot 21.00 uur laten informeren over het voorgenomen plan en de PIP-procedure. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Cruquius, aan de Oude Spaarneweg 57 in Cruquius.

 • Nieuwe Dreefexpositie: Transforming the Future

  (10 september 2019)

  Handtassen gemaakt van de maag van een koe en trendy sneakers met een zool van gerecyclede kauwgom. 2 voorbeelden van duurzame objecten die te zien zijn in de Dreefexpositie ‘Transforming the Future’.

 • Bestuurlijk overleg tussen provincie Noord-Holland en gemeente Opmeer

  (10 september 2019)

  Woensdag 4 september 2019 spraken de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid, Adnan Tekin, en wethouder Bram Beemster van de gemeente Opmeer met elkaar. Naast kennismaken kwam ook de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) aan bod.

 • 12 oktober open dag Biobased Proeftuin in Aalsmeer

  (10 september 2019)

  De provincie Noord-Holland organiseert samen met bouwer Dura Vermeer een open dag op 12 oktober rondom de Biobased Proeftuin in Aalsmeer.

 • Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt gevolgen coalitieakkoord

  (10 september 2019)

  Onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin, is op woensdag 4 september 2019 de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar gekomen.

 • Bloktijden scheepvaart tot en met 1 oktober 2019

  (06 september 2019)

  De provincie Noord-Holland werkt aan de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan tot en met 1 oktober 2019 op werkdagen alleen gedurende bloktijden door de sluis.

 • André Knol (Innomics) over GO!-NH: “Innoveren is combineren!”

  (06 september 2019)

  Wil jij de volgende stap zetten in circulair ondernemen? Je hebt nog tot en met 9 september om je aan te melden voor de GO!-NH Accelerator circulaire economie. In dit groeiversnellingsprogramma word je geholpen om jouw innovatieve idee verder uit te werken. André Knol van Innomics beantwoorde een aantal vragen over GO!-NH.

 • Provincie en gemeente Haarlem werken aan toekomstvisie stationsgebied

  (05 september 2019)

  De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken aan een toekomstvisie voor het stationsgebied Haarlem. Met deze visie blijft dit een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer. En een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad.

 • David Moolenburgh nieuwe burgemeester Zandvoort

  (05 september 2019)

  David Moolenburgh is benoemd tot burgemeester van Zandvoort. De benoeming gaat in op 19 september 2019.

 • Nanning Mol nieuwe burgemeester Laren

  (05 september 2019)

  Nanning Mol is benoemd tot burgemeester van Laren. De benoeming gaat in op 30 september 2019.

 • Opening natuurgebied Waalenburg op Texel

  (05 september 2019)

  De provincie Noord-Holland opent op 18 september met Natuurmonumenten en partners het vernieuwde natuurgebied Waalenburg. Het oudste weidevogelgebied van Nederland herbergt vele beschermde vogels en bijzondere planten en is nu vergroot tot een gebied van 500 hectare aan natuur. Daarmee heeft Noord-Holland er een natuurgebied van internationaal formaat bij.

 • Breng het verleden tot leven in prinses- of ridderkostuum

  (05 september 2019)

  Het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem opent zijn deuren tijdens de Open Monumentendagen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is er voor elk wat wils. Zo kunnen kinderen zich op zondag in prinsessen- of ridderkostuum laten portretteren door een professionele fotograaf. De toegang en activiteiten zijn gratis.

 • Voorrangsplein en rotonde verbeteren verkeerssituatie bij Noord-Scharwoude (N504)

  (05 september 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat in Noord-Scharwoude (N504) een verkeersplein (LARGAS-plein) en rotonde aanleggen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Noord-Scharwoude, zowel nu als in de toekomst. Binnenkort begint de provincie met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke aanleg van verkeersplein en rotonde is gepland van eind april tot juli 2020.

 • Aantal huishoudens en woningbehoefte Noord-Holland blijft groeien

  (04 september 2019)

  De bevolking van Noord-Holland groeit en blijft de komende tijd verder groeien. Volgens de verwachting neemt de bevolking toe van ruim 2,8 miljoen in 2019 naar ruim 3,2 miljoen in 2040, een toename van circa 390.000 inwoners. De groei in heel Noord-Holland komt voornamelijk door arbeidsmigratie en vergrijzing.

 • Stelling van Amsterdam opent deuren tijdens Fortenfestival

  (04 september 2019)

  Van zaterdag 7 tot met zondag 15 september zijn er allerlei activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam tijdens het jaarlijkse Fortenfestival. Geniet van escaperoom tot kinderworkshops en van dinerconcert tot een boottocht.

 • Bezoek de eerste biobased proeftuin in Noord-Holland

  (04 september 2019)

  Op zaterdag 12 oktober stelt de provincie Noord-Holland in samenwerking met aannemer Dura Vermeer de allereerste biobased proeftuin in Noord-Holland open voor bezoekers.

 • Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: recordaantal banen

  (04 september 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van de meest actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In deze Monitor arbeidsmarkt 2019 geeft de provincie onder andere inzicht in de groei van de bevolking, de werkloosheid en leerlingenaantallen. Het overzicht laat zien dat Noord-Holland in 2018 een recordaantal van 1.581.000 banen telde.

 • Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij

  (03 september 2019)

  Om ruimte te maken voor de vrije busbaan tussen de A27 en het station, de nieuwe weg parallel daarlangs en de natuurbrug over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, worden er bomen gekapt. De meeste bomen staan aan de rand van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De aannemer gaat begin oktober van start. Het kappen en bouwrijp maken van de gronden neemt ongeveer vier maanden in beslag.

 • Wilhelminabrug vanaf 23 september gesloten voor alle verkeer

  (03 september 2019)

  Vanaf 23 september 2019 is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot eind mei 2020. De Wilhelminabrug wordt volledig vervangen omdat de sluis breder wordt, wat een langere brug noodzakelijk maakt.

 • Vacature Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord

  (03 september 2019)

  De provincie Noord-Holland heeft 2 Regionale Adviescommissies Detailhandel (de ADZ voor Noord-Holland Zuid en de RAC NHN voor Noord-Holland Noord). Zij stemmen nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies bovenregionaal af en toetsen deze aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en het provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020. Voor de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord wordt een voorzitter gezocht.

 • Innovatiefonds Noord-Holland viert eerste verjaardag

  (03 september 2019)

  Noord-Hollandse ondernemers kunnen sinds de zomer van 2018 een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. In een jaar tijd is aan 13 projecten ruim € 3.500.000,- uitgeleend.

 • ‘Alkmaarse kaaskop’ zet voetafdruk in Provinciale Atlas

  (02 september 2019)

  Forten, kerken, raadhuizen en schoolgebouwen: voor de Provinciale Atlas Noord-Holland legt fotograaf Lars van den Brink tientallen historische panden met een nieuwe bestemming vast. Noord-Hollands erfgoed in een nieuw jasje: “Het moet een beetje wringen en schuren.”

 • Scheepvaartstremming Tapsloot door demontage tijdelijke brug

  (02 september 2019)

  De provincie Noord-Holland gaat de tijdelijke Beatrixbrug bij Westknollendam demonteren. Dit gebeurt in het weekeinde van 14 en 15 september.