Provincie en gemeente Haarlem werken aan toekomstvisie stationsgebied

(05 september 2019)

De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken aan een toekomstvisie voor het stationsgebied Haarlem. Met deze visie blijft dit een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer. En een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad.

Stationsgebied Haarlem

In deze visie staan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het stationsgebied voor de periode 2020-2040. De provincie wil stationsomgevingen beter benutten, omdat stations belangrijke schakels zijn in de reis van mensen op weg naar werk, voorzieningen of recreatieve bestemmingen. De gemeente Haarlem en provincie werken hierbij nauw samen met de NS, ProRail en Connexxion. Daarnaast is er een klankbordgroep van bewoners, bedrijven en reizigers. In een onderzoek is al het verkeer en vervoer rond het station in kaart gebracht. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen van het verkeer.

Vragenlijst en inloopavond

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat er een aantal uitdagingen zijn. Het onderzoeksbureau heeft deze in 6 knelpunten beschreven. Deze knelpunten leggen we voor aan betrokkenen. Tussen 30 augustus en 15 september kunt u hierover een vragenlijst invullen.

Op 10 september is een inloopavond over dit onderzoek bij Vooges Centraal. De vragenlijst, het onderzoek en de achtergronden zijn te vinden op de website van gemeente Haarlem.