Schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg op kamerbreed tapijt

(11 september 2019)

Op maandag 9 september 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats over de toekomstige inrichting van de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Voor een optimale beleving werd het schetsontwerp op een vloerkleed geprint van 4 x 4 meter. Zo’n 70 belangstellenden spraken over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen.

Bezoekers staan op een tapijt met het schetsontwerp Anna's Hoeve en Monnikenberg

Hun reacties vormen belangrijke input voor het vervolgproces waarbij wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp. De herinrichting is nodig om de natuurgebieden tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi met elkaar te verbinden. Na een aantal korte interviews waarin het project, het participatieproces en de meest opvallende ontwerpvoorstellen aan bod kwamen, kregen bezoekers volop gelegenheid om vragen te stellen over ontwerpkeuzes en hun reactie te geven.

Opvallende ontwerpkeuzes

De oostzijde van Anna’s Hoeve wordt straks omgevormd tot een bos en heideverbinding zodat zoveel mogelijk diersoorten zich er thuis gaan voelen. Bij het ‘uitdunnen’ van het bos worden karakteristieke bomen en boomgroepen zoveel mogelijk ontzien. De natuurbrug zorgt voor een veilige oversteek voor wild. Om gebruik van de brug te stimuleren, is het nodig een rustgebied in te stellen waar geen recreanten komen. Door in de bergvijver een vlonderpad te plaatsen, blijft het toch mogelijk voor wandelaars om het populaire ‘rondje bergvijver’ te lopen. Aan de westkant - nabij de bebouwing - krijgt recreatie de overhand. Op aangeven van de werkgroep komt er een grondwal langs de speelvijver om het besloten karakter te behouden. Ook is er een plek gereserveerd voor natuurlijk spelen. De speelse stijl van Dudok komt terug in de nieuwe padenstructuur. Op Monnikenberg wordt het voormalige ven hersteld (met een vlonderpad voor wandelaars) en is er het voornemen om de akker af te graven. Ook wordt het uitkijkpunt opgeknapt.

Participatieproces

In alle fasen van het ontwerpproces worden bewoners en belangstellenden betrokken. De werkgroep waarmee ingenieursbureau Arcadis actief samenwerkt, bestaat uit vijftien personen en blijft het hele traject betrokken. Volgens planning wordt in het voorjaar van 2020 het ontwerp definitief vastgesteld. Tot die tijd krijgen belanghebbenden nog een aantal mogelijkheden om te reageren.

Bekijk het schetsontwerp (pdf, 78 MB).