Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt gevolgen coalitieakkoord

(10 september 2019)

Onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin, is op woensdag 4 september 2019 de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar gekomen.

Er is onder meer gesproken over het nieuwe coalitieakkoord van de provincie, de gevolgen daarvan voor het project en de samenwerkingsovereenkomst die de partijen met elkaar in 2014 zijn aangegaan.

Coalitieakkoord en gevolgen.

Op 12 juni jl. werd het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ gepresenteerd. In dit akkoord is ook een passage opgenomen over de Verbinding A8-A9. De leden van de stuurgroep staan achter de noodzaak om verder te werken aan een verbinding A8-A9. Ook ondersteunt  de stuurgroep de keuze van Gedeputeerde Staten om tegelijkertijd nader onderzoek te doen naar het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft (gemeente Zaanstad) en in de wijk Broekpolder (gemeenten Beverwijk en Heemskerk).

Samenwerkingsovereenkomst

In 2014 zijn de regionale partijen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan ten behoeve van de Verbinding A8-A9. De looptijd van deze overeenkomst werd al eens verlengd, maar loopt per 31 december 2019 af. De leden van de stuurgroep spraken met elkaar over hoe zij de samenwerking voortzetten.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid. De wethouder van de gemeente Heemskerk heeft zich teruggetrokken uit de stuurgroep. Heemskerk is nog wel aangesloten bij de ambtelijke werkgroepen van het project.