Vacature Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord

(03 september 2019)

De provincie Noord-Holland heeft 2 Regionale Adviescommissies Detailhandel (de ADZ voor Noord-Holland Zuid en de RAC NHN voor Noord-Holland Noord). Zij stemmen nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies bovenregionaal af en toetsen deze aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en het provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020. Voor de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord wordt een voorzitter gezocht.

Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord
 

De organisatie:

Goede winkelvoorzieningen maken steden, dorpen en wijken aantrekkelijk en zijn daarom van groot belang voor de leefbaarheid. De provincie zet zich dan ook in voor een aantrekkelijk winkelaanbod waarbij tevens rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Het is belangrijk dat hierbij dan ook het advies van deskundige externe partijen wordt meegenomen. Hiervoor heeft de provincie twee commissies ingesteld die over nieuwe detailhandelsontwikkelingen in Noord-Holland adviseren. 

De provincie zoekt met ingang van januari 2020 een nieuwe voorzitter voor de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord. De onafhankelijke voorzitter van deze commissie vervult een centrale rol. Samen met de leden van de commissie bereidt de voorzitter adviezen voor aan Gedeputeerde Staten, maar legt ook werkbezoeken af om goed voeling te houden met buitenwereld, en stelt thema’s en ontwikkelingen die relevant zijn voor de detailhandel aan de orde. De voorzitter is onafhankelijk en wordt geen onderdeel van de organisatie van de provincie Noord-Holland.

De adviescommissie is samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter, een onafhankelijke secretaris, zes vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s, twee vertegenwoordigers uit de branches en een tot drie onafhankelijke deskundigen (op het gebied van detailhandelsbeleid, ruimtelijke ordening in de stedelijke omgeving en/of retailtrends en consumentengedrag). Een vertegenwoordiger vanuit de provincie is aanwezig als toehoorder. De gemeenten die onder de adviescommissie vallen zijn Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Den Helder, Schagen, Texel, Hollands Kroon, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Langedijk en Heerhugowaard.

Functie-inhoud:

De vergaderingen van de adviescommissie worden voorbereid door de agendacommissie die bestaat uit de voorzitter, de secretaris en drie leden uit de commissie. De agendacommissie vergadert circa 8 keer per jaar. De voltallige commissie komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Profiel voorzitter adviescommissie:

  • Is gezaghebbend, verbindend en in staat om tot gedragen adviezen te komen;
  • Heeft aantoonbare kennis over detailhandel, ruimtelijke ordening & economie, en affiniteit met de toekomstige uitdagingen in de sector;
  • Beschikt over uitgebreid relevant netwerk binnen de regio Noord-Holland Noord dan wel binnen de provincie Noord-Holland;
  • Is goed in staat “werkwijze” van de commissie op enthousiasmerende en toegankelijke wijze over te dragen;
  • Is onafhankelijk en dus niet aan een belanghebbende partij verbonden;
  • Is geen burgemeester of wethouder in een Noord-Hollandse gemeente.

Aantal uur:

  • 3 uur per vergadering van de commissie
  • 2 uur per vergadering van de agendacommissie
  • 40 uur per jaar aan voorbereiden en uitwerken van de vergaderingen en het bijwonen van symposia 
  • Totaal: (indicatief) 60 uur op jaarbasis exclusief reistijd naar vergaderlocatie

Wat bieden wij?

Werken met professionals op het gebied van detailhandel/economie, afkomstig van de overheid, belangenorganisatie en bedrijfsleven. 
Ondersteuning door een inhoudelijke secretaris
Een conforme kostenvergoeding per vergadering, inclusief voorbereidingstijd en reistijd, met daarnaast vergoeding van de reiskosten.

Informatie:

Over de inhoud van de functie en vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Margot Recter, telefoon 06 - 46382103.

Reageren

Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met 30 september 2019 sturen naar Margot Recter, recterm@noord-holland.nl, onder vermelding van de vacature.