Alternatief bijeenkomsten gebiedsgerichte aanpak stikstof

(16 april 2020)

Het stikstofteam van de provincie Noord-Holland is digitaal bijeengekomen om alternatieven te bespreken voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in verband met de coronamaatregelen. Het doel is nog steeds om belangstellenden bij de regionale aanpak van stikstof te betrekken.

Natuurgebied

Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet mag de provincie geen bijeenkomsten meer organiseren tot in ieder geval 1 juni 2020. De 2 informatiebijeenkomsten over de gebiedsgerichte aanpak stikstof die op de agenda stonden (Kennemerland-Zuid en Laag Holland) zijn daarom tot nader order uitgesteld. Omdat we niet stil kunnen blijven zitten, zijn we bezig met aanpassingen binnen de geplande gebiedsgerichte aanpak.

Daarnaast komen er veel vragen binnen over hoe de gebiedsgerichte aanpak er de komende tijd uit gaat zien. Momenteel bouwen we de projectpagina om zodat we meer en overzichtelijker informatie kunnen delen. In de tussentijd wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief. Indien u zich nog niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit op de website alsnog doen. 

Hoofdopgaven

Op dit moment staat de provincie Noord-Holland voor 2 hoofdopgaven: de natuur herstellen zodat de Natura 2000-instandhoudingsdoelen kunnen worden gerealiseerd en zorgen voor stikstofruimte zodat projecten door kunnen gaan. Eerstgenoemde houdt in dat er een bewezen beduidende afname van stikstofneerslag op de stikstofgevoelige gebieden moet worden bereikt, naast het uitvoeren van herstelmaatregelen voor de natuur.