Bart Vink (D66) nieuw Statenlid voor Noord-Holland

(16 april 2020)

Bart Vink is tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten op 16 april geïnstalleerd als Statenlid voor de D66-fractie. Ook was er een minuut stilte voor de mensen die zijn overleden door het coronavirus.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vroeg naast de minuut stilte ook aandacht voor hun familieleden, voor de mensen die ziek zijn en hun naasten. Hij sprak zijn trots en respect uit voor de inwoners van Noord-Holland die in ‘de 1,5 meter-samenleving’ hard werken en zorgen dat alle vitale processen door blijven gaan. De commissaris van de Koning eindigde de vergadering met een oproep. “Houd vol, blijf zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve meter afstand en vooral: help elkaar.”

Bart Vink D66 geïnstalleerd

Afscheid van Suzanne Klaassen

Tijdens de vergadering namen Provinciale Staten afscheid van Suzanne Klaassen als Statenlid en heetten zij Bart Vink welkom als nieuw Statenlid. Hiermee is Provinciale Staten weer op volle sterkte. Naast de commissaris van Koning en Vink waren alleen de Statenleden Nicole van der Waart, Lars Voskuil en Fabian Zoon van de onderzoekscommissie Geloofsbrieven aanwezig. Deze commissie onderzoekt of een kandidaat voldoet aan de wettelijke eisen voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. Namens de commissie verklaarde Nicole van der Waart dat er geen bezwaren zijn tegen de benoeming van Vink.

Bijzondere extra Statenvergadering

De extra vergadering was op een bijzondere manier ingelast voor de installatie van Vink. In verband met het coronavirus zijn er tijdelijk geen fysieke Provinciale Statenvergaderingen. Er kwamen geen Statenleden naar de PS-vergadering van 14 april. Is minder dan de helft van het aantal Statenleden aanwezig, dan kan de commissaris van de Koning de agenda van de vergadering volgens de Provinciewet doorschuiven naar een ander moment. Dan is er geen meerderheid nodig om besluiten te nemen. De commissaris van de Koning schoof de agenda van 14 april vervolgens door naar 16 april.