Digitale commissievergaderingen op 16 en 20 april

(14 april 2020)

De commissievergaderingen van 16 april en 20 april vinden digitaal plaats.

Tool voor online vergaderen

De commissieleden gaan voor het eerst online vergaderen. De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn openbaar en live te volgen via de website.

Agenda en inspreken

De vergaderkalender toont hoe laat de verschillende commissievergaderingen plaatsvinden. Via de vergaderkalender zijn de agenda’s van de vergaderingen in te zien. Insprekers die digitaal willen deelnemen, vinden daar ook de contactgegevens van de commissiegriffiers.

Digitaal vergaderen

Commissievergaderingen en Provinciale Statenvergaderingen vinden vanwege het coronavirus tijdelijk niet fysiek plaats. Door digitaal te vergaderen kunnen het bestuur en de democratie van Noord-Holland blijven functioneren.