Geen leges voor stikstof gerelateerde vergunningaanvragen

(29 april 2020)

In overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de provincie Noord-Holland besloten dat voor vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming, waarbij een vergunning benodigd is in het kader van stikstof, in 2020 geen leges á 2.000 euro worden geheven.

Ook voor vergunningaanvragen op de Wet natuurbescherming die in 2018 of 2019 zijn ingediend, waarbij stikstof een onderdeel is en die dit jaar nog steeds in behandeling zijn, worden geen leges geheven.

Vorig jaar verdween het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de uitspraak van Raad van State en heeft de provincie noodgedwongen een nieuwe set beleidsregels ontwikkeld op basis waarvan activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, kunnen worden beoordeeld.

Geen leges voor stikstof gerelateerde vergunningsaanvragen

Tot op de dag van vandaag is de OD NHN bezig met het begeleiden van aanvragers over deze –vaak lang liggende- aanvragen. Parallel hieraan is de OD NHN bezig om nieuwe en toekomstige aanvragen te toetsen aan de nieuwe beleidsregels en volgens de nieuwe werkwijzen. Daarnaast werden op 1 januari van dit jaar leges ingevoerd voor vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Deze nieuwe situatie vergt nog veel maatwerk. Daardoor ontvangen aanvragers van vergunningen regelmatig brieven van de omgevingsdienst met de vraag om extra informatie of om aanpassingen door te geven. Die zijn nodig om van de aanvraag een succes te maken. We willen juist samen en in overleg met de aanvragers dit proces doorlopen. Extra kosten vinden we daar niet bij horen.”

Intrekken

Het heffen van leges belemmert ook de mogelijkheid van de OD NHN om aan de aanvragers van deze vergunningen te verzoeken om de liggende aanvragen en meldingen van 2018 en 2019 in te trekken en de aanvraag opnieuw met de juiste informatie in te dienen. Iets wat noodzakelijk is voor een juiste afhandeling, maar wat door leges extra kosten met zich zou meebrengen.