Inspraakperiode verlengd tot 1 mei

(02 april 2020)

Door de maatregelen die zijn getroffen tegen het coronavirus is de inspraakperiode voor het Voorlopig Ontwerp (VO) van HOV station Beverwijk met 2 weken verlengd tot 1 mei 2020. Oorspronkelijk was 16 april 2020 de einddatum.

Telefonisch spreekuur

De inloopbijeenkomst van 19 maart kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Om ervoor te zorgen dat omwonenden en belangstellenden toch hun vragen kunnen stellen, is er een wekelijks telefonisch spreekuur op de donderdagmiddag. Verschillende projectexperts van de gemeenten, het ingenieursbureau en de provincie zitten dan klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

Op de volgende dagen en tijden is het telefonisch spreekuur geopend:

  • Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 16 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 23 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur

Contact

Heeft u vragen over de documenten (Voorlopig Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die ter inzage liggen of over het inspraakproces zelf? Dan kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met Ramon Kuipers, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland, via telefoonnummer 023-514 5772.

Inzien ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende documenten zijn gedurende de inspraakperiode tot 1 mei digitaal te raadplegen via de website van gemeente Beverwijk en de website van gemeente Velsen.  

Reactie indienen

Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeenten:

  • Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.
  • Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via info@beverwijk.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.

Vervolg

Na 30 april worden alle schriftelijke reacties voorzien van een antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. De wijzigingen in het ontwerp worden indien mogelijk verwerkt in het definitief Voorlopig Ontwerp. Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een Definitief Ontwerp.

HOV station Beverwijk

De provincie Noord-Holland legt samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk 2 nieuwe busbanen aan bij station Beverwijk en een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk voor de meest actuele informatie op de projectpagina HOV Station Beverwijk.