Noord-Holland maakt haast met fonds overbruggingsleningen

(15 april 2020)

De provincie Noord-Holland verwacht dat veel ondernemers in Noord-Holland gebruik willen maken van het fonds voor overbruggingskredieten, dat op 7 april is aangekondigd door het Kabinet.

Aanvragen kunnen naar verwachting eind april worden ingediend via een landelijk online loket. Voor Noord-Holland komt een budget beschikbaar van naar inschatting € 20 miljoen tot € 25 miljoen. De provincie wil aanvragen snel beoordelen en kredieten zo spoedig mogelijk verstrekken.

In Noord-Holland zijn veel start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Met het fonds dat nu beschikbaar komt, wordt het ook voor hen mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de kredieten verstrekken conform een landelijk uniforme regeling en procedure. Noord-Holland heeft geen ROM maar gaat deze financiering mogelijk maken in samenwerking met Innovatiefonds NH, PDENH, PIM, Ontwikkelingsbedrijf NHN en gemeente Amsterdam. Dit zijn bestaande organisaties die innovatief MKB nu al ondersteunen en veel expertise hebben op het gebied van het beoordelen van financieringsaanvragen en leningenbeheer. De aanmelding van bedrijven bij het fonds verloopt via een landelijk online-loket, dat momenteel wordt opgezet.