Noord-Holland pakt door met afronden Natuurnetwerk

(09 april 2020)

Noord-Holland gaat strakker sturen bij het afronden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk bestaat uit natuurgebieden en verbindende natuurstroken, bermen en watergangen in de provincie. Door een sterkere regie, verbeteren van bestaande plannen en het opstarten van nieuwe projecten wordt het natuurnetwerk in 2027 afgerond.

Natuur in Noord-Holland

In het coalitieprogramma Duurzaam Doorpakken (pdf, 5 MB) is opgenomen dat het Natuurnetwerk de komende jaren wordt afgemaakt. Het netwerk beslaat nu 50.900 hectare (in grootte vergelijkbaar met 68.000 voetbalvelden) en moet groeien naar 56.000 hectare.

Natuuropgave

Om deze ambitieuze aantallen te bereiken pakt de provincie flink door. Er is een regiebureau geformeerd dat met betrokkenen partijen de bestaande plannen tegen het licht houdt, optimaliseert en nieuwe projecten opzet. Waar mogelijk wordt de natuuropgave samen opgepakt met andere onderwerpen zoals stikstof, klimaatrisico’s en recreatie.

Maar de provincie denkt dat er meer nodig is om het NNN tijdig te kunnen afronden. Gedeputeerde Staten beraden zich binnenkort op aanvullende maatregelen, gericht op het verkrijgen van gronden voor het NNN.

30 jaar werken aan natuur

Het Natuurnetwerk Nederland is precies 30 jaar geleden opgericht. Natuur wordt sterker als gebieden in elkaar overlopen. Planten krijgen de ruimte om zich te verspreiden en dieren vinden betere leefgebieden. Daar hebben ook mensen voordeel van. Sterke natuur leidt tot een vruchtbare bodem voor de (biologische) landbouw, biedt inwoners ontspanning, schoner water en lucht en helpt bij het aanpassen aan klimaatveranderingen.
 
Sinds de start van het NNN wordt consequent gewerkt aan het vervolmaken ervan. Sinds 2013 hebben de provincies deze taak van het Rijk overgenomen. Daarbij is afgesproken dat het natuurnetwerk in 2027 is afgerond.