Overbruggingsfinanciering voor innovatief MKB in Noord-Holland

(09 april 2020)

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Noord-Holland is niet aangesloten bij een ROM maar maakt op korte termijn bekend hoe ook Noord-Hollandse ondernemers van deze financiering gebruik kunnen maken. 

Uit een enquête van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de Covid19-crisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt vanwege liquiditeitsproblemen overbruggingsfinanciering. Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Lassers aan het werk

Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt, zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde.

De provincie Noord-Holland is, net als de provincie Utrecht, niet aangesloten bij een ROM en heeft nu nog geen aanspreekpunt en/of loket voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze financiering.

De provincie maakt op korte termijn bekend waar Noord-Hollandse bedrijven terecht kunnen met hun aanvragen en aan welke criteria zij moeten voldoen.

Lees ook het bericht van de rijksoverheid 'Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit'.