Overzicht landelijke, provinciale en lokale regelingen voor ondernemers

(22 april 2020)

PIM heeft een overzicht samengesteld met de landelijke, provinciale en lokale regelingen uit Noord-Holland voor ondernemers die door corona in moeilijkheden verkeren.

Inmiddels zijn er veel noodregelingen actief die ondernemers door deze crisissituatie moeten helpen. Veel ondernemers hebben vragen en behoefte om te kunnen overleggen. PIM organiseert wekelijks een online spreekuur voor ondernemers die vragen hebben over financieringsregelingen. Kijk voor meer informatie op deze website.

Programma Investeringsgereed Innovatief Mkb (PIM) is een initiatief van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door KplusV, Innovate Today en ACE. PIM helpt innovatieve en duurzame MKB’ers met financieringsvragen. Dit doet PIM door middel van het leveren van maatwerkadvies, het geven van inzicht over financieringsmogelijkheden en het aanbieden van masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten.