Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg onherroepelijk

(01 april 2020)

Raad van State heeft zich 1 april positief uitgesproken in de beroepsprocedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241).

Met de uitspraak is het PIP onherroepelijk geworden en zijn er geen juridische belemmeringen voor de herinrichting van de weg.

De provincie is blij met de positieve uitspraak van Raad van State. Met de uitspraak is de herinrichting van de A.C. de Graafweg nu planologisch mogelijk. De provincie Noord-Holland kan door met de voorbereiding voor de herinrichting van de weg, ook nu in deze onrustige tijden door de coronacrisis.

Het PIP is een bestemmingsplan van de provincie, waarmee de bestemming van een bepaald gebied juridisch is vastgelegd. De kern van het PIP Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) is om de weg, de bermen en het fietspad te verbreden en het aantal in- en uitritten te verminderen. De provincie wil met de herinrichting de verkeersveiligheid verbeteren en doorstroming garanderen.

Het PIP gaat in op onder andere de huidige en toekomstige situatie, milieu- en omgevingsaspecten, de uitvoerbaarheid en de verdere procedure. Verder komen de bestemmingsregels aan bod, waarmee het mogelijk wordt de gronden aan te kopen die nodig zijn voor de verbreding.