Provinciale Staten houden minuut stilte

(15 april 2020)

Provinciale Staten houden donderdag 16 april bij het begin van de Statenvergadering een minuut stilte voor de mensen die zijn overleden door het coronavirus. Bart Vink wordt daarna geïnstalleerd als Statenlid voor de D66-fractie.

Bart Vink is de beoogd vervanger van Suzanne Klaassen, die stopt als Statenlid. Naast zijn benoeming worden tijdens de extra ingelaste vergadering van 16 april geen besluiten genomen. De publieke tribune is gesloten. De vergadering start om 11.30 uur en is live te volgen.

Bijzondere extra Statenvergadering

Op verzoek van D66 vindt deze extra vergadering plaats om een nieuw Statenlid te installeren voor de D66-fractie. Vanwege het coronavirus zijn er tijdelijk geen fysieke Provinciale Statenvergaderingen.

Daarom is besloten deze extra vergadering op een bijzondere manier alsnog door te laten gaan: voor de vergadering van dinsdag 14 april was afgesproken dat er geen Statenleden naartoe zouden komen. Als het aantal aanwezige Statenleden bij een vergadering minder dan 50% is, dan kan de commissaris van de Koning de agenda van de vergadering namelijk volgens de Provinciewet doorschuiven naar een ander moment, waarop dan geen meerderheid vereist is om besluiten te nemen.

De commissaris van de Koning heeft de agenda doorgeschoven naar donderdag 16 april. Op die dag zijn enkele Statenleden aanwezig om te besluiten tot de benoeming van Bart Vink.