Provinciale Staten installeren 16 april nieuw Statenlid

(09 april 2020)

Bart Vink wordt op 16 april tijdens een extra Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd als Statenlid voor de D66-fractie.

Vink is de beoogd vervanger van Suzanne Klaassen, die stopt als Statenlid. Naast zijn benoeming worden tijdens de extra ingelaste vergadering geen besluiten genomen. De publieke tribune is gesloten. De vergadering start om 11.30 uur en is live te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl.

Bijzondere extra Statenvergadering

Op verzoek van D66 houden Provinciale Staten een extra vergadering om een nieuw Statenlid voor de D66-fractie te installeren. Vanwege het coronavirus zijn er tijdelijk geen fysieke Statenvergaderingen. Daarom is besloten om deze extra vergadering op een bijzondere manier te doen: op 14 april is er een vergadering waar geen Statenleden naartoe komen. Als het aantal aanwezige Statenleden bij een vergadering minder is dan 50%, dan kan de commissaris van de Koning de agenda van de vergadering volgens de provinciewet doorschuiven naar een ander moment, waarop dan geen meerderheid vereist is om besluiten te nemen.

De commissaris van de Koning schuift de agenda vervolgens door naar 16 april. Op 16 april zijn enkele Statenleden aanwezig om te besluiten tot de benoeming van Bart Vink.