Provincie gaat door met stikstofmaatregelen voor versnelling woningbouw

(23 april 2020)

Ondanks de coronacrisis werkt de provincie samen met het Rijk en andere provincies hard aan maatregelen die helpen om de woningbouw weer vlot te trekken. Dat staat in de reactie die de provincie aan 9 wethouders, het Economisch Forum Holland Boven Amsterdam en Bouwend Nederland NHN heeft gestuurd naar aanleiding van hun adviezen.

De provincie gaat door met stikstofmaatregelen voor het versnellen van de woningbouw

Door het stikstofprobleem is het lastiger voor woningbouwprojecten om een natuurvergunning te krijgen. Veel projecten in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden zorgen voor een toename van stikstof op die beschermde natuurgebieden. Door de strenge stikstofregels is het veel moeilijker geworden om een vergunning af te geven, ook al is de toename vaak heel klein.

De woningbouw stagneert hierdoor, terwijl de woningnood in Noord-Holland ongekend hoog is. De urgentie is dus hoog, maar het probleem is niet zomaar 1-2-3 op te lossen. Gedeputeerde Esther Rommel: "Wij willen net zo graag als de opstellers van het advies dat er snel weer nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Maar we kunnen geen ijzer met handen breken. Wat we kunnen, doen we met man en macht. Voor de woningbouw, maar ook voor de natuur."
 
Zo is er bijvoorbeeld extra personeel bij de Omgevingsdienst aangenomen om vergunningaanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. Ook denkt de provincie mee met initiatiefnemers naar mogelijkheden voor vergunningverlening. Daarbij wordt ook gezocht naar de grenzen van wat mogelijk is. Het is wel zaak dat dit ecologisch goed is onderbouwd. Dat is namelijk nodig om de vergunning in stand te kunnen houden in procedures bij de rechter.

Ook kijkt de provincie met het Rijk en andere provincies naar versoepeling van de landelijke beleidsregels, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Als dat mogelijk is, dan gaat dat de woningbouw zeker helpen.

Het meedenken wordt zeer gewaardeerd. De provincie blijft graag met de opstellers van het advies en alle andere stakeholders in gesprek over oplossingen. Noord-Hollanders met ideeën kunnen een e-mail sturen naar stikstof@noord-holland.nl.
 
Lees de volledige reactie van de provincie Noord-Holland (pdf, 135,30 kB)