Provincie trekt deel mandaat OD NZKG in

(16 april 2020)

De provincie Noord-Holland gaat de verbeuring en inning van dwangsommen voorlopig zelf uitvoeren. Dat doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu in mandaat namens de provincie Noord-Holland. Door het niet juist volgen van de afgesproken procedure kan de provincie € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet innen.

“Ik vind het kwalijk dat dit heeft kunnen gebeuren en dat de afgesproken procedure niet is gevolgd. Blijkbaar heeft de Omgevingsdienst in deze zaak het primaire proces niet op orde. Daarom hebben wij besloten om het mandaat op dit punt tijdelijk in te trekken”, liet gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof, op 16 april weten aan de statenleden van de Commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid.

Het college van Gedeputeerde Staten nemen zo snel mogelijk het formele besluit om het mandaat voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op dit punt in te trekken.

De fabriek van Harsco.

Lasten onder Dwangsom aan Harsco

Een Last onder Dwangsom (LOD) wordt aan een bedrijf opgelegd wanneer deze zich bij herhaling niet houdt aan de afspraken binnen de aan dat bedrijf verleende vergunning. Bij iedere volgende geconstateerde overtreding wordt een van tevoren afgesproken dwangsom verbeurd.

Aan Harsco Metals zijn sinds 2018 3 LOD’s opgelegd vanwege het te ver van de bron uitstoten van stof bij het kiepen van Roza-slak (een restproduct van de staalindustrie). Deze uitstoot veroorzaakte de grafietregens in Wijk aan Zee. De eerste LOD van 20 × € 5.000 is in 2019 volledig aan de provincie betaald. De tweede van 12 x € 25.000 is volledig verbeurd, maar nog niet volledig betaald. De eerste 4 overtredingen van deze tweede LOD zijn van januari 2019. Omdat niet de juiste procedure is gevolgd, waardoor een aanmaning te laat is verstuurd, kan de provincie de betaling van de dwangsommen voor deze 4 overtredingen niet meer afdwingen. De overige 8 verbeuringen van elk € 25.000 moeten wel gewoon betaald worden, 7 daarvan zijn inmiddels ook betaald. Inmiddels is aan Harsco ook een derde LOD opgelegd van 20 x € 30.000, waarvan inmiddels 1 dwangsom is verbeurd. Overigens is Harsco het niet eens met de opgelegde LOD’s. De rechtbank heeft Harsco eerder in het ongelijk gesteld, Harsco heeft daartegen hoger beroep ingesteld.

Het kiepen van Roza-slak vindt binnenkort plaats in een hal, waardoor de stofuitstoot door het kiepen van Roza-slak definitief tot het verleden moet gaan horen.