Uitzonderingen winterbediening bruggen en sluizen vanwege coronavirus

(15 april 2020)

De provincie Noord-Holland houdt tot nader order de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. In ieder geval tot en met 28 april 2020 en zoveel langer als nodig.

De winterbediening is per 1 april verlengd voor alle vaarwegen waar de provincie Noord-Holland beheerder van is, met uitzondering van het Noordhollandsch Kanaal van Alkmaar tot en met Den Helder. Daar komen enkele uitzonderingen bij, namelijk voor het Schagerkanaal en de Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam.

Update (24 april 2020)

Op 27 april is het Koningsdag. Dit is een officiële feestdag en dan worden de meeste bruggen en sluizen niet bediend. Bevrijdingsdag (5 mei) is niet als feestdag benoemd in het bedienbesluit. Dat betekent dat de bruggen en sluizen dan wel bediend worden, maar volgens de winterbedieningstijden. Voor actuele informatie bekijk www.vaarweginformatie.nl.

Uitzonderingen op winterbediening

  • Géén bediening op de Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam. De bedientijden volgens het winterregime zijn beperkt en er maakt weinig scheepvaart gebruik van. De bedienaren kunnen beter op drukkere vaarroutes worden ingezet.
  • Zijperbrug en Stolperophaalbrug (Schagerkanaal) worden bediend volgens het vaarseizoen (zomerbediening), omdat de provincie deze bruggen vanuit de centrale bedienpost bedient samen met het Noordhollandsch Kanaal en de Prinses Amaliabrug.
  • Vanaf 16 april worden op maandag tot en met vrijdag alle bruggen en sluizen tussen 9.00 en 16.00 uur bediend. De bediening hoeft dan niet meer aangevraagd te worden. De bruggen en sluizen worden door een beperkt aantal brugbedienaren bediend, waardoor maximaal 1 uur wachttijd optreedt.

Vaarwegen met winterbediening

De provincie Noord-Holland verlengt de winterbediening voor de volgende vaarwegen:

  • Noordhollandsch Kanaal via Purmerend en Amsterdam
  • Vaarweg Schagen-Kolhorn tot Medemblik
  • Kanaal Alkmaar (Omval)–Kolhorn
  • Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum
  • Ringvaart van de Haarlemmerpolder (West, Oost, Noord en Zuid)
  • Amstel tussen Amsterdam en het Aarkanaal

Winterbediening op deze vaarwegen betekent dat er op zon- en feestdagen geen bediening is. Op de Amstel en de Ringvaart west, oost en zuid is op zaterdag beperkte bediening van 9.00 tot 15.00 uur.

Reden verlenging winterbediening

Normaal start op 1 april het vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening hoort in te gaan, maar dat heeft de provincie uitgesteld vanwege de noodmaatregelen tegen het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te richten op de beroepsvaart (een van de vitale processen). Ondanks alle maatregelen die getroffen worden om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, houdt de provincie er rekening mee dat ook medewerkers die de bruggen en sluizen bedienen thuis komen te zitten met (lichte) klachten. Door de winterregeling te verlengen kan de bediening voor de beroepsvaart geborgd worden, ook met minder personeel. Recreatievaart kan binnen de vastgestelde tijden en regelingen varen, met in achtneming van de RIVM maatregelen.

Startdatum zomerbediening

De provincie volgt de coronamaatregelen van het kabinet. Als er aanleiding is om de maatregelen te versoepelen, kunnen de bruggen en sluizen weer volgens zomerbediening worden bediend. Het is nog niet bekend wanneer de zomerbediening ingaat.

Werken volgens RIVM maatregelen

Ook voor de bediening van bruggen en sluizen is het belangrijk om conform de RIVM maatregelen te werken. Daarom wordt bij de centrale bedienposten minimaal 1,5 meter afstand gehouden. Op lokaal bediende bruggen werkt de bedienaar alleen. De werkplek wordt na iedere dienst gereinigd en de aflossing van de dienst vindt buiten plaats, op gepaste afstand.

Meer informatie

Met vragen kunnen (vaar)weggebruikers en omwonende contact opnemen met het servicepunt van de provincie bereikbaar via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Bekijk www.vaarweginformatie.nl voor de meest actuele informatie en de beschikbaarheid van alle vaarwegen in Nederland.  

 

Uitgelicht