Update 29 april: voorbereidingen HOVASZ eind april gestart

(16 april 2020)

Dura Vermeer start eind april op 2 locaties met het aanbrengen van voorbelasting. De exacte datums van deze werkzaamheden staan in de tabellen in dit bericht.

Voorbelasting is een laag met zand, waardoor de ondergrond steviger wordt. Dit is nodig om er straks te kunnen bouwen. Als de grond stevig genoeg is, wordt het zand weer weggehaald. Om te voorkomen dat het zand gaat stuiven in de omgeving, wordt voorbelasting afgedekt met een laag papiercellulose. 

Locatie 1: Toekomstig busstation Aalsmeer (nabij kruising Zwarteweg)

Voordat de voorbelasting wordt neergelegd, wordt eerst een nieuwe watergang gegraven. Voor het aanleggen van het busstation moet een gedeelte van een watergang worden gedempt. Daarom wordt een nieuwe watergang gegraven op een plaats waar dat kan: tussen muziekcentrum N201 en het toekomstige busstation. De werkzaamheden voor het graven en dempen van de watergangen beginnen op 30 april.

Toekomstig busstation Aalsmeer (nabij kruising Zwarteweg)
Figuur 1: Locatie voorbelasting toekomstig busstation Aalsmeer

Planning werkzaamheden
Activiteit Start
Graven nieuwe watergangen  30 april
Eerste laag voorbelasting 18 mei
Tweede laag voorbelasting  27 mei
Derde laag voorbelasting  4 juni
Aanbrengen laag papiercellulose  10 juni
Verwijderen overschot zand september 2020


In totaal worden er 3 ophooglagen gemaakt met zand. De eerste laag zand wordt in mei aangebracht. Zodra al het zand op zijn plaats ligt, wordt dit afgedekt met papiercellulose. De voorbelasting moet ongeveer 120 dagen blijven liggen. Naar verwachting is de ondergrond daarna stevig genoeg om het busstation te kunnen bouwen.

Locatie 2: Toekomstige fietstunnel Legmeerdijk

Ter hoogte van de kruising Legmeerdijk komt een fietstunnel. Daarvoor moet aan de oost- en westzijde van de oversteekplaats voorbelasting worden neergelegd. Zie onderstaande kaartjes voor de globale locatie van de voorbelasting.

Toekomstige fietstunnel Legmeerdijk
Figuur 2: Locatie Legmeerdijk Oost

Planning werkzaamheden
Activiteit Start
Inrichten werkterrein 27 april  27 april
Eerste laag voorbelasting  11 mei
Tweede laag voorbelasting  18 mei
Derde laag voorbelasting  26 mei
Vierde laag voorbelasting  28 mei

 

Locatie Legmeerdijk West
Figuur 3: Locatie Legmeerdijk West

Planning werkzaamheden
Activiteit Start
Eerste laag voorbelasting 04 mei
Tweede laag voorbelasting  13 mei
Derde laag voorbelasting 20 mei
Aanbrengen laag papiercellulose  29 mei
Verwijderen overschot zand  september 2020


In mei ligt al het zand op zijn plaats en wordt dit afgedekt met papiercellulose. De voorbelasting moet ongeveer 120 dagen blijven liggen. Naar verwachting is de ondergrond daarna stevig genoeg om de fietstunnel te kunnen bouwen.

Omleiding voor fietsers

De voorbelasting komen te liggen op de locaties vlak langs het fietspad. Tijdens het aanbrengen van de voorbelasting kruisen vrachtwagens het fietspad. Daarom worden fietsers vanwege de veiligheid omgeleid. Op onderstaand kaartje is de omleiding weergegeven. Fietsers langs de Koningin Máximalaan worden omgeleid via de Betula, Platanus en Legmeerdijk en vice versa. Fietsers langs de Burgemeester Kasteleinweg worden omgeleid via de Zwarteweg, Lakenblekerstraat en Legmeerdijk en vice versa.

omleidingsroute fiets voorbelasting HOVASZ
Figuur 4: Omleiding voor fietsers. Rood=afgesloten. Groen=omleiding