Video over aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen

(28 april 2020)

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen.

Projectleider Thijs Stam: “Het plan van aanpak voor de eerste fase van het project is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in. Om te laten zien wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd, hebben we een video gemaakt. Veel kijkplezier!”

Video over baggeren in de Loosdrechtse Plassen
Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Werkzaamheden

Voordat in 2022 concreet begonnen wordt met het baggeren van de eerste tot en met de vijfde Plas en delen van de Oostelijke en Westelijke Drecht, zitten de partners niet stil. Zo is Waternet namens het waterschap al begonnen met de defosfatering. Ook zijn we aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden, zoals aanvullende ecologische onderzoeken en de zoektocht naar een geschikte locatie voor een depot. Egelshoek heeft daarbij de voorkeur. Daarnaast treffen we in 2021 voorbereidingen voor de oprichting van een zogenaamde overslaglocatie nabij de Strook en de aanleg van leidingen naar het depot. Bezoek voor meer informatie de projectwebsite.  

Verkenning Stille Plas en Vuntus

Door op verschillende knelpunten te baggeren in de Vuntus en Stille Plas wordt de bevaarbaarheid, recreatie en waterkwaliteit verbeterd. In de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen is vastgesteld dat de haalbaarheid en wenselijkheid van het gedeeltelijk baggeren van de twee plassen, verder wordt onderzocht door middel van een integrale verkenning samen met belanghebbenden uit het gebied.