Voorbereiden digitale commissie- en Statenvergaderingen

(06 april 2020)

De provincie Noord-Holland onderzoekt hoe commissievergaderingen en Provinciale Statenvergaderingen digitaal kunnen plaatsvinden.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en de fractievoorzitters van Provinciale Staten spraken daarover tijdens een digitaal presidium op 6 april 2020.

“Het is een uitdaging en een kans om openbare vergaderingen en besluitvoering digitaal mogelijk te maken. In deze uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus is het belangrijk dat het bestuur en de democratie van Noord-Holland blijven functioneren”, aldus voorzitter van het presidium Arthur van Dijk.

Digitaal presidium

Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten. Tijdens het presidium spraken de commissaris van de Koning en de fractievoorzitters over de voorbereidingen die de Statengriffie van de provincie treft voor digitale vergaderingen. De Statengriffie voert deze week testen uit om te onderzoeken hoe de commissievergaderingen van donderdag 16 april en maandag 20 april 2020 digitaal op een goede manier kunnen plaatsvinden. De vergaderingen moeten openbaar zijn en live gevolgd kunnen worden.

Statenzaal

Spoedwet

De Tweede Kamer stemde op 1 april 2020 in met een spoedwet die digitale besluitvorming tijdens Provinciale Statenvergaderingen tijdelijk juridisch mogelijk maakt. De wet ligt nu voor bij de Eerste Kamer. De eerstvolgende Statenvergadering staat gepland voor 18 mei. Als deze vergadering digitaal plaatsvindt vanwege coronamaatregelen dan moet ook deze vergadering openbaar te volgen zijn. Daarnaast moeten de leden van Provinciale Staten voor elkaar én het publiek duidelijk herkenbaar zijn.

Onderwerpen komen terug

Provinciale Staten besloten eerder dat zij hun vergaderingen tijdelijk annuleren vanwege het coronavirus. De onderwerpen die bij deze vergaderingen op de agenda stonden, komen op een later moment aan de orde.

Uitgelicht