Werk aan oevers Kraspolderkanaal – Langedijkervaart gestart

(23 april 2020)

De provincie Noord-Holland is begonnen met werkzaamheden aan de oevers van het Kraspolderkanaal - Langedijkervaart. De huidige beschoeiing is op een aantal plaatsen aan vervanging toe.

De werkzaamheden aan de oevers van de Kraspolderkanaal en Langedijkervaart zijn inmiddels begonnen.

In totaal wordt 3,8 km aan nieuwe oeverconstructies geplaatst. Het gaat om nieuwe stalen damwanden die de oever weer 30 jaar beschermen tegen afbrokkelen en wegspoelen.

Aannemer J.P. Schilder/Heuvelman Ibis voert de werkzaamheden uit. Begin april zijn voorbereidingen getroffen en op 14 april startte het werk aan de zuidkant van de Korte Schermerdijk (Alkmaar). Daarna gaat de aannemer ook beginnen aan de Prins hendrikkade (Broek op Langedijk).

Werken vanaf het water

Er wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt, zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden. Het plaatsen van de damwanden kan mogelijk geluidshinder opleveren. Bij ernstige overlast kan contact opgenomen worden met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.