Betrokken worden bij het maken en uitwerken van plannen

(25 augustus 2020)

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 2 in de serie: Marije de Rooij, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.

Marije de Rooij, opgegroeid in Alkmaar, is enthousiast watersporter en komt al ruim 25 jaar in de Oostelijke Vechtplassen. Het was altijd haar droom in het gebied te wonen en die droom kwam uit. In 2015 verhuisde ze naar Loosdrecht, aan de rand van de Stille Plas. 

“Ik kwam voor het water, maar sinds ik hier woon heb ik veel meer besef van de bijzondere natuur rondom de plassen. Vanuit mijn tuin, deels onderdeel van het Natura 2000-gebied, zie ik zoveel verschillende soorten vogels. En af en toe zwemt er zelfs een ree voorbij. De combinatie van natuur en water vind ik geweldig.”

Natuur, recreatie en leefbaarheid

Marije is een van de oprichters van de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen. De federatie bestaat uit 5 verschillende bewonersverenigingen. Sinds september 2019 neemt de federatie deel aan de regiegroep en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. 

“Wat wij als bewonersfederatie belangrijk vinden, is dat we worden betrokken bij het maken en uitwerken van de plannen. In het proces rondom het opstellen van het gebiedsakkoord is dat te beperkt gebeurd. We zijn blij dat we nu wel aan tafel zitten en kunnen meepraten. 

De Mutual Gains Approach die rond het gebiedsakkoord gebruikt wordt, vind ik een mooie benadering: gezamenlijk zoeken naar een oplossing die voor iedere partij goed werkt. Net zo belangrijk is het dat alle betrokken bewoners goed geïnformeerd worden. Dit ontwikkelt zich nu de goede kant op, maar het mag nog beter en consequenter. En dan bedoelen we juist ook richting bewoners die niet aangesloten zijn bij de federatie. Ook zij moeten tijdig geïnformeerd worden over de plannen die worden gemaakt in hun leefomgeving.”

“Voor wat betreft de ontwikkelingen van de Oostelijke Vechtplassen: hier zien wij graag een goede balans tussen natuur, recreatie en leefbaarheid. We vinden het daarbij nuttig als de visie op het gebied duidelijker wordt. Er zijn wel concrete plannen en afspraken gemaakt, maar in de uitvoering is nu niet altijd duidelijk wat de strategie is en waarop wordt getoetst.”

Marije de Rooij, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen

Samenwerking

“We komen uit een situatie waar over en weer weerstand was. Ik heb nu het gevoel dat we samen op de goede weg zijn. Een voorbeeld daarvan is het project rondom moerasvogels. Ik zie dat daar echt iets met onze inbreng wordt gedaan. En bewoners worden adequaat geïnformeerd, ook zij die niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Het kost tijd en moet nog wennen, maar het vertrouwen in elkaar wordt op deze manier stap voor stap opgebouwd.”

“Wat ik zou willen, is dat het een vanzelfsprekendheid is dat bewoners worden betrokken bij de plannen in hun leefomgeving. Als ik kijk naar de mensen die rondom de Oostelijke Vechtplassen wonen, dan zie ik veel kennis en kunde. Bewoners kennen het gebied veelal het beste en hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Maak van beide gebruik. Mijn buurman is in de 90 en woont hier al zijn hele leven. Vraag hem om te vertellen over de geschiedenis van het gebied. Dat is waardevolle informatie.”

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

In 2017 hebben 21 partijen (overheden, bewoners- en natuurorganisaties, watersport- en recreatieondernemers) hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het markeerde de start van tal van projecten die het gebied klaar voor de toekomst maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars bijna € 80 miljoen tot 2027. De maatregelen bestaan onder meer uit het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit, de aanleg van 800 hectare nieuwe natuur, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van recreatieve routes voor varen, fietsen en wandelen en het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. Kijk voor meer informatie over de projecten van het Gebiedsakkoord op www.vechtplassen.nl

Dit artikel verscheen eerder in &Holland, het digitale magazine van de provincie Noord-Holland. Foto: PNH / Bas Beentjes. 

Uitgelicht