Blog Gedeputeerden Pels en Loggen: Noord-Holland moet optimaal profiteren van 110 miljoen euro

(31 augustus 2020)

De zomervakantie ligt achter ons en het ‘normale leven’ is weer begonnen.

Veel bedrijven, instellingen en inwoners kijken echter terug op een half jaar waarin heel veel is veranderd. Voor veel Noord-Hollanders zijn de komende maanden doorslaggevend: gaan zij financieel kopje onder of niet?

De coronacrisis heeft veel impact gehad en zicht op echte verbetering is er voor velen nog niet. De provincie Noord-Holland wil de schade van de coronacrisis beperken en heeft voor de zomer 2 fondsen in het leven geroepen:

  • Een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van € 10 miljoen voor steun aan culturele instellingen en maatschappelijke organisaties zoals dorps- en buurthuizen en verenigingen
  • Een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten

Wij realiseren ons dat de nood hoog is en dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar de verdeling van het geld. Wij werken hard om op korte termijn met concrete informatie te komen over die verdeling.

Noodfonds 10 miljoen

De taken van de provincie op het gebied van cultuur zijn beperkt, maar wij vinden het belangrijk dat culturele instellingen niet verdwijnen omdat ze van grote waarde zijn voor de samenleving. Daarom hebben wij besloten de sector een steun in de rug te geven. Wij willen binnen twee maanden de subsidies uit het noodfonds van 10 miljoen euro verlenen. Wij hebben de gemeenten gevraagd om aan te geven welke organisaties en culturele instellingen voor een deel uit het fonds in aanmerking zouden moeten komen. De gemeenten pakken deze ‘opdracht’ heel voortvarend op en in september maken wij met hen de balans op.

100 miljoen: profijt op lange termijn belangrijk

Voor de zomer hebben wij ook de besteding voor het fonds van 100 miljoen bekend gemaakt. We hebben de lijnen voor de uitwerking vastgelegd en zijn gestart met de uitwerking. Het bedrag is bedoeld om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten. Ook willen we voorkomen dat de realisatie van de duurzaamheidsopgave stagneert. Op lange termijn moet Noord-Holland nog steeds de vruchten kunnen plukken van de investeringen die gedaan worden.

Onze inzet is om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de verduurzaming en de economie te versterken/vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector. Wij richten ons nadrukkelijk op de verduurzaming van de bebouwde omgeving, inclusief maatschappelijk vastgoed en wij onderzoeken hoe particuliere woningeigenaren, corporaties, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed hiervan kunnen profiteren. Om tot een exacte verdeling te komen willen wij nog wel een aantal vragen beantwoord krijgen: Hoeveel gebouwen/organisaties hebben behoefte aan ondersteuning? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen wij daar met een financiële impuls echt voor verbetering zorgen? Welke maatregelen zijn al genomen door andere partijen? Wat is het effect op de lange termijn?
 
De uitwerking van de verdeling van het beschikbare geld kost tijd, dat is duidelijk. Maar wij vinden het belangrijk om die tijd te nemen zodat 100 miljoen euro op de beste plek terecht komt en Noord-Holland er optimaal profijt van heeft.

Op 31 augustus 2020 bespreken wij de voortgang met de commissie EFB en wij verwachten in de herfst meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitwerking en zicht te kunnen bieden op de regelingen en de voorwaarden.

Zita Pels
Gedeputeerde Financiën en Cultuur

Cees Loggen
Gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen