Corona-overbruggingslening voor 222 Noord-Hollandse start-ups en scale-ups

(11 augustus 2020)

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben 222 start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit de provincie Noord-Holland een corona-overbruggingslening (COL) gekregen, voor een totaalbedrag van € 66 miljoen.

Startende ondernemers bespreken hun mogelijkheden

Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert. De corona-overbruggingslening is een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. 

Een groot deel van de bedrijven die een COL-lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend. 

Regionale animo groot

Van de in totaal 1766 landelijke aanvragen voor de COL kwam 33 procent binnen bij het Innovatiefonds Noord-Holland. Van deze aanvragen werd 38 procent gehonoreerd. De gemiddelde doorlooptijd - van aanvraag tot beslissing tot verstrekken van een lening - was in Noord-Holland 27 kalenderdagen. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is regionaal ruim € 297.000,- per bedrijf.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “Ook in Noord-Holland zijn ondernemers getroffen door COVID-19. Dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ons in staat stelt om deze ondernemers financieel te ondersteunen, is belangrijk om ze te helpen door deze crisis heen te komen. Verschillende investeerders en ondernemers hebben de lening gecofinancierd. Ook zijn er ondernemers die vervolginvesteerders hebben aangetrokken en geen gebruik zullen maken van de lening.”

Landelijke prognose

Van alle landelijke aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk circa 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting € 217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende € 83 miljoen voor 1 oktober 2020 uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL. 

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel start-ups hebben kunnen helpen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als beheerder van de COL-portal, blijven we data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor is opgezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”