Eerste resultaten veegmonsters Wijk aan Zee juni 2020

(26 augustus 2020)

Op 24 juni 2020 nam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veegmonsters op een aantal plekken in Wijk aan Zee. De gemeten waarden wijken niet opvallend af van de waarden in de veegmonsters die op 29 maart 2019 zijn genomen.

Het RIVM deed dit onderzoek op verzoek van provincie Noord-Holland. Inwoners gaven aan meer overlast te ervaren van stof. Dit was voor de provincie reden om te laten onderzoeken wat de samenstelling van het stof nu is en of die verschilt van eerdere metingen in het vroege voorjaar van 2019.

Opmaat naar gezondheidsonderzoek RIVM

Deze veegmonsters laten nu alleen zien wat de samenstelling van het stof is. Later dit jaar worden de metingen betrokken bij het gezondheidsonderzoek van het RIVM. Daarvoor neemt het RIVM nog meer monsters in Wijk aan Zee, IJmuiden, Beverwijk en Velsen.  

Luchtkwaliteit IJmond verbetert

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk aan een schonere, gezondere IJmond, waar ook genoeg economisch perspectief is. Dat doet de provincie onder andere door de lucht en de omgeving voortdurend te onderzoeken, en te meten wat en hoeveel er daadwerkelijk wordt uitgestoten. 

De resultaten van de metingen staan in de brief van het RIVM.

Update 1 september 2020

Er is veel gezegd en geschreven over de resultaten van het onderzoek. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Ik begrijp de zorgen van de inwoners van Wijk aan Zee. Naar aanleiding van gesprekken die ik met hen voer, heb ik het RIVM gevraagd om op een aantal plekken veegmonsters te nemen. Dit om te weten te komen wat de samenstelling van het aangetroffen stof is.” Over de samenstelling en de betekenis voor de volksgezondheid kunnen op dit moment geen gefundeerde conclusies worden getrokken. Er bestaan helaas geen normen voor depositie van stof, wel voor uitstoot en luchtkwaliteit. Uit het luchtmeetnet blijkt dat de hoeveelheid PAK’s in de lucht afneemt en rond Wijk aan Zee ruimschoots onder de Europese richtwaarde blijft.