Kleurrijk lint

(17 augustus 2020)

Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw van de provincie Noord-Holland, heeft samen met Frank de Wit, voorzitter van Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Water, Land & Dijken een bordje onthuld bij een aangelegde natuurvriendelijke oever langs een sloot bij Zunderdorp, net ten noorden van Amsterdam.

Gedeputeerde Ilse Zaal van Noord-Holland onthult een natuurvriendelijke oever bij Zunderdorp

Water, Land & Dijken heeft de afgelopen 2 jaar 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan kunnen leggen in het veenweidegebied. Door de aanleg van deze oevers wordt de afkalving van de slootkant gestopt, en ontstaat er een drassige zone met waterplanten wat een kleurrijk lint langs de sloot vormt. Dit draagt weer bij aan de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit.

De aanleg werd mogelijk gemaakt dankzij POP3 financiering en samenwerking tussen de Europese Unie, de provincie Noord-Holland en agrariërs.