Uitkomsten onderzoek invorderingsproces dwangsommen

(27 augustus 2020)

De provincie gaf onderzoeksbureau EIFFEL opdracht het gehele proces rondom het invorderen van dwangsommen te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen. Dit deden zij omdat de provincie door het niet juist volgen van de procedure € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet kan innen.

Luchtfoto van Tata Steel

Toen dat 4 maanden geleden bekend werd, heeft de provincie besloten de gemandateerde bevoegdheden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor verbeuring en de inning van dwangsommen voorlopig zelf uit te voeren. Dat staat ook in het bericht van 16 april.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat het kwetsbaarste deel van het huidige proces het moment is waarop de OD NZKG de procedure voor de inning overdraagt aan de provincie. De aanbeveling is dan ook om het proces volledig bij de OD NZKG onder te brengen waarbij de provincie de lopende procedures structureel monitort. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze en het mandaat. De provincie heeft de OD NZKG gevraagd deze werkwijze verder uit te werken. In de brief aan PS (pdf, 2 MB) staat meer informatie over dit besluit.