Werkzaamheden Provincialeweg (N506) Hoorn-Enkhuizen: 17 augustus – 13 november

(06 augustus 2020)

De provincie Noord-Holland verricht van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 13 november 2020 werkzaamheden aan de Provincialeweg (N506) tussen Hoorn en Enkhuizen.

Het werk is bedoeld om de verkeersveiligheid op de N506 te vergroten.

Asfaltvernieuwing en veiligheidsmaatregelen

Het asfalt van de N506 wordt vernieuwd. Daarnaast brengt de provincie veiligheidsmarkering en nieuwe belijning in het wegdek aan. Verder liggen langs de N506 nu nog lange, brede asfaltstroken en parkeer- of pechvakken. Die stroken en vakken worden gedeeltelijk door bermen en bermverharding (grasbetontegels) vervangen. Het wegbeeld wordt daarmee overzichtelijker en de weg lijkt iets smaller: dat werkt remmend op de snelheid van weggebruikers. Daarnaast zorgt de aanleg van bermen en grasbetontegels voor een groenere uitstraling van de weg.

Gefaseerde werkzaamheden

Het werk vindt van 17 augustus tot en met 13 november gefaseerd plaats. Minimaal twee weken voor de start van een nieuwe fase plaatst de provincie borden langs de weg met daarop de locatie en tijdsduur van de werkzaamheden. Zo blijven de weggebruikers en omgeving te allen tijde geïnformeerd over de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden zowel overdag als ’s nachts plaats. Provincie en gebiedsaannemer doen er alles aan om overlast en omleidingen zoveel mogelijk te beperken. De actuele informatie over de werkzaamheden, fasering en omleidingen wordt steeds gepubliceerd op de website van de gebiedsaannemer van de provincie: www.gebiedscontractmiddennoord.nl

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden, fasering en omleidingen zijn te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl.