Update: Werkzaamheden kruispunt Fokkerweg – N196

(10 augustus 2020)

De provincie Noord-Holland voert tot eind 2020 werkzaamheden uit aan de kruising van de Fokkerweg met de N196 in de gemeente Haarlemmermeer. De werkzaamheden starten op 17 augustus, maar het wegverkeer ondervindt vanaf 24 augustus hinder van het werk.

Vanwege de werkzaamheden zijn er minder rijstroken beschikbaar voor het verkeer en is de fietstunnel afgesloten. De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van een nieuwe, vrijliggende busbaan tussen Haarlemmermeer en Uithoorn.

De provincie Noord-Holland richt de kruising Fokkerweg met de N196 opnieuw in, verlengt de bestaande fietstunnel en verbetert de fietspadenstructuur. Op het kruispunt komt een nieuwe bushalte. Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden open voor het bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N201. De grootste werkzaamheden duren tot eind van dit jaar. Er wordt overdag gewerkt, maar de omleidingen gelden de hele periode. Ook in 2021 wordt er verder gewerkt aan de kruising, hierover volgt dan meer informatie. 

Werkzaamheden kruispunt Fokkerweg-N196

Fietstunnel afgesloten vanaf 24 augustus

De fietstunnel is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden via gele bebording omgeleid.  

Herinrichting en busbaan

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van de HOVASZ, een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De nieuwe busverbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting in september 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina HOVASZ.