7 Noord-Hollandse gemeenten trappen door

(07 augustus 2020)

7 gemeenten uit de provincie Noord-Holland hebben een subsidie aangevraagd vanuit het programma Doortrappen.

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die zestigplussers bewust moeten maken van hun fietsgedrag en de risico’s in het verkeer, om zo ongevallen te voorkomen.

Doortrappen subsidie

Met uitzondering van de regio Amsterdam konden gemeenten in Noord-Holland vanuit het programma 'Doortrappen' tot 30 juli 2020 subsidie aanvragen bij de provincie. De ondersteuning aan ouderen kan variëren van het geven van tips bij het aanschaffen van een fiets tot het aanbieden van fietsles. Geïnteresseerde gemeenten konden kiezen voor een eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen. Per aanvraag was maximaal 10.000 euro beschikbaar. 

De 7 gemeenten uit Noord-Holland die de subsidie ingediend hebben zijn Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Hollands Kroon, Schagen, Texel en Wijdemeren. Momenteel stellen de meeste van de gemeenten met diverse partners een activiteitenprogramma samen. Vanaf begin september starten alle gemeenten met activiteiten die gericht zijn op fietsveiligheid voor ouderen. De gemeente Schagen is inmiddels al gestart

Doortrappen

‘Doortrappen’ is een landelijk programma. Het heeft als doel ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, om zo ongevallen te voorkomen. Uit cijfers blijkt namelijk dat zestigplussers op de fiets relatief vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen. Ook neemt het gebruik van de e-bike toe, waardoor er meer risico’s ontstaan. Daarnaast wordt de groep zestigplussers de komende jaren groter. 2020 is het eerste jaar waarin het programma ‘doortrappen’ als pilot wordt gestart. Bij succes wordt het programma volgend jaar voortgezet.

Meer informatie over ‘Doortrappen’ is te vinden op de website van het landelijke programma.