259 corona overbruggingsleningen voor Noord-Hollandse ondernemers

(21 december 2020)

De Rijksoverheid heeft 259 zogeheten Corona Overbruggingsleningen (COL) verstrekt aan innovatieve startups en scale-ups in Noord-Holland.

Corona Overbruggingsleningen zijn leningen voor non-bancair gefinancierde bedrijven, waaronder startups en scale-ups. De noodzaak om de COL faciliteit beschikbaar te stellen voor de Noord-Hollandse startups en scale-ups kwam het afgelopen halfjaar duidelijk naar voren. Deze ondernemers hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. Daarom stelde de Rijksoverheid de COL beschikbaar.

In Noord-Holland kwamen met afstand de meeste aanvragen binnen en met een fondsvermogen van €93 miljoen is COL-NH ook veruit het grootste COL-fonds van alle provincies. Dat was te verwachten gezien de sterke concentratie van startups en scale-ups in en rond Amsterdam. 

In totaal kwamen er 668 aanvragen binnen sinds 29 april en dat worden er waarschijnlijk meer nu de planning is om de COL weer (landelijk) open te stellen. Van de 668 aanvragen zijn uiteindelijk 259 leningen verstrekt, waarvan 13 aanvragen weer ingetrokken en 393 aanvragen afgewezen. 

Nieuwe aanvragen

Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen. Meer info op: https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ 

 

Uitgelicht