Aangenomen stikstofwet noodzakelijke stap voorwaarts

(18 december 2020)

Noord-Holland en de 11 andere provincies spreken hun steun uit voor de nieuwe ‘stikstofwet’ van minister Schouten. “Deze wet geeft alle betrokken partijen richting en de duidelijkheid die dringend nodig is”, stelt gedeputeerde Esther Rommel.

Kritische noten van alle provincies en duidelijke aanpassingen, bedongen door de Tweede Kamerfracties, hebben geleid tot een wet met een hogere doelstelling voor stikstofreductie dan in het eerdere wetsvoorstel van de minister. Een tussendoel in 2025 moet garanderen dat er echt tempo wordt gemaakt. Daarnaast komt er een verdubbeling van het budget voor bescherming van natuur, meer ruimte en geld voor woningbouw en duidelijkheid voor de zogenoemde PAS-melders.  

Vrijheid en steun

Esther Rommel is blij met deze stap voorwaarts. “Het stikstofprobleem gaat heel Nederland aan. Alle economische sectoren dragen bij aan het probleem en er is een sterke samenhang met hoe wij als Nederland produceren en consumeren. Dit probleem vraagt dus ook heldere doelstellingen en een aanpak op landelijk niveau. Bovendien is de wet ook van groot belang voor provincies, namelijk voor de juridische onderbouwing van vergunningen”, licht de gedeputeerde toe. Wel pleit zij ervoor dat de provincie voldoende vrijheid en steun vanuit het Rijk krijgt om in de uitvoering het nodige maatwerk per gebied te kunnen leveren. “Laat de provincies hun werk doen zonder een hele waslijst aan kaders en regels’’, benadrukt Rommel. 

Aanpassing vrijwillige opkoopregeling

Dat de provincies een luisterend oor bij de minister hebben gevonden, blijkt wel uit de aanpassing van de vrijwillige opkoopregeling. Het kabinet gaat toestaan dat boeren die zich laten uitkopen tóch elders in Nederland verder mogen boeren, onder voorwaarde dat zij een bestaand boerenbedrijf overnemen van een agrariër die stopt en de emissie feitelijk reduceert. Verder vindt Rommel dat de landbouw niet altijd primair de boosdoener is. “Als kustprovincie zitten wij bijvoorbeeld in de duingebieden aan het 'stikstofplafond'. Dit blijkt ook te komen door stikstofuitstoot vanuit het buitenland, zoals het dieselgebruik van de zeescheepvaart. Gelukkig zijn hierover voor de Noordzee en Oostzee internationale afspraken gemaakt.” Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe schepen die in deze wateren varen voldoen aan de nieuwe emissie-eisen en die is voor stikstof 70% strenger dan de huidige norm. Zo levert de internationale scheepvaart ook zijn aandeel. Het is noodzakelijk dat iedere sector evenredig bijdraagt.”

Woningbouw

“We werken aan een gezonde en robuuste natuur. Maar niet als laatste is het terugdringen van de stikstofuitstoot ook gericht op een economisch gezond en welvarend Noord-Holland. Het is dan ook een groot winstpunt voor onze provincie dat door de onderhandelingen over de stikstofwet nu een aantal woningbouwprojecten in de regio Zaanstreek-Waterland kan doorgaan. Een deel van de stikstofwinst die is geboekt met de landelijke snelheidsverlaging op de wegen die het kabinet in maart heeft ingevoerd, is hiervoor al ingezet”, laat Rommel weten. “De minister introduceert in de wetgeving ook een vrijstelling voor de bouw. Wij zijn benieuwd naar de effecten hiervan op de woningbouwontwikkeling in heel Noord-Holland.” 

Forse impuls voor de natuur

Provincies hebben met de minister in het Programma Natuur afspraken gemaakt over een nieuw pakket aan natuurmaatregelen die een stevige impuls geven aan natuurherstel. Ook hier geldt weer dat natuurherstel alleen lukt bij voldoende stikstofdaling. Het is dan ook van groot belang dat de bronmaatregelen snel worden uitgevoerd en er bij tegenvallende resultaten wordt bijgestuurd.
 

Uitgelicht