Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 14 december vastgesteld

(18 december 2020)

De uitslag is bekend van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties en amendementen van de online Provinciale Statenvergadering van 14 december 2020.

De uitslag van de schriftelijke stemronde komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 14 december. De besluitenlijst van deze vergadering, de voorstellen, de moties of amendementen en de stukken staan bij de agenda van de vergadering.

‘Briefstemmen’

Om te voorkomen dat online stemmen lang duurt, gaven de fractievoorzitters tijdens de vergadering van een indicatie van de wijze waarop hun fractieleden willen stemmen over voorstellen, moties en amendementen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen. 

Hoofdelijke stemming

Alleen over de motie ‘RedTeam second opinion voor de damherten’ hielden Provinciale Staten op verzoek van de PvdD een hoofdelijke stemming. Daarbij moeten alle Statenleden één voor één in beeld komen, duidelijk herkenbaar zijn en dan vermelden hoe zij stemmen. 

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden 14 december online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen.